Innovatief zorgconcept ParkinsonNet bespaart ruim 70 miljoen euro

Veel patiënten met de ziekte van Parkinson maken gebruik van paramedische zorg, bijvoorbeeld in de vorm van fysiotherapie om dagelijkse activiteiten te verbeteren. Het probleem hierbij is dat neurologen hun patiënten niet goed verwijzen, en dat paramedici onvoldoende deskundig zijn. Als oplossing voor dit probleem is het prijswinnende zorgconcept ParkinsonNet ontwikkeld.

ParkinsonNet staat voor een regionaal netwerk van zorgverleners, bestaande uit neurologen, Parkinson-verpleegkundigen en zorgverleners in de eerste lijn (onder andere paramedici, diëtisten en psychologen). Neurologen verwijzen hierbij hun patiënten volgens vaste criteria naar een beperkt aantal speciaal getrainde zorgverleners in de eerste lijn. Daarnaast kunnen de zorgverleners met elkaar communiceren via een beveiligde digitale omgeving.

Promovendus Maarten Nijkrake deed onderzoek naar de meerwaarde van het ParkinsonNet concept. De resultaten laten zien dat de kwaliteit van zorg in ParkinsonNet-regio’s aanzienlijk toeneemt. Bovendien blijken de jaarlijkse zorgkosten in deze regio’s per patiënt zo’n 1400 euro lager te zijn dan in regio’s zonder ParkinsonNet. Landelijk betekent dit een gerealiseerde kostenbesparing van ruim 70 miljoen euro per jaar. Door deze combinatie van kwaliteit en kostenbeheersing is het ParkinsonNet bekroond met de parelstatus van ZonMw. Het ParkinsonNet is inmiddels uitgebreid over heel Nederland.

Biografie
Maarten Nijkrake (Hengelo (Overijssel), 1978) studeerde fysiotherapie en biomedische wetenschappen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek vanuit de afdeling Neurologie van het UMC St Radboud, binnen het onderzoeksinstituut Nijmegen Centre for Evidence Based Practice. Nijkrake is fysiotherapeut bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde en het Parkinson Centrum Nijmegen.

Promotiegegevens
Promovendus: De heer drs. M.J. Nijkrake
Titel promotie: Improving quality of allied health care in Parkinson’s disease through community based networks
Promotors: De heer prof. dr. B.R. Bloem
Copromotors: De heer dr. M. Munneke, de heer dr. S. Overeem
Datum: maandag 29 november 2010, 15:30 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit: Faculteit der Medische Wetenschappen

Plaats een reactie