Innovatief hulpmiddel bij ouderenzorg

Ondanks de inzet van hulpverleners in zorg en welzijn, schiet de zorg aan kwetsbare ouderen soms tekort. Een versnipperd zorgaanbod van hulpverleners veroorzaakt onvoldoende samenhang in zorg en welzijn. Het ontbreken van informatie of het elkaar onvoldoende kunnen bereiken dragen eraan bij dat hulpverleners niet optimaal kunnen samenwerken.

Hierdoor hebben hulpverleners beperkt zicht op de spelers in het zorgveld van een oudere. In reactie op deze ontwikkelingen werkt Zowel NN aan een innovatief hulpmiddel: het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP).

ZWIP brengt hulpverleners rondom een specifieke oudere bij elkaar door een virtuele omgeving aan te bieden waarin persoonlijke informatie en multidisciplinair overleg over de oudere wordt samengebracht.

Via ZWIP wisselen zij veilig en snel berichten uit en hebben ze toegang tot de actuele kerngegevens van de oudere. De virtuele ZWIP-omgeving is bovendien dé plek voor gerichte voorlichting over ziektebeelden en praktische oplossingen voor ouderen en hun mantelzorgers. De ouderen (of mantelzorgers) zijn zelf beheerder van de internetplek. Zíj beslissen wie toegang krijgt tot hun gegevens, zíj houden de regie over het proces.

Meer informatie
– ZWIP Infolijn: 024-36 19295 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)
ZWIP patiëntenfolder
ZWIP hulpverlenersfolder
www.zowelnn.nl

Plaats een reactie