Innovatie bij diagnose en behandeling van hartritmestoornissen

Philips en het Catharina Ziekenhuis, dat een toonaangevende rol speelt in de interventiecardiologie, werken samen om meer bekendheid te geven aan de nieuwste oplossingen en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de diagnose en minimaal invasieve behandeling van hartritmestoornissen.

Het Catharina Ziekenhuis, Philips en andere partners organiseren momenteel een symposium in Eindhoven onder de titel Evolution in healthcare. Er worden presentaties verzorgd door toonaangevende deskundigen uit de zorgindustrie die zullen ingaan op de cruciale rol die innovatie vervult in de ontwikkeling van de gezondheidszorg. Tijdens het symposium worden innovaties in de behandeling van hartritmestoornissen besproken, om te laten zien hoe technologische innovatie het leven van de patiënt kan verbeteren en de maatschappij ten goede kan komen.

Eind 2011 werkten Philips en het Catharina Ziekenhuis gezamenlijk aan het opzetten van een hypermodern elektrofysiologisch (EP) laboratorium voor de behandeling van hartritmestoornissen. Uit deze samenwerking kwam een uniek sociale media initiatief voort, waarbij de hartpatiënt Ad Langendonk centraal stond. Vanaf 10 januari 2012 gebruikten Ad Langendonk en zijn behandelend cardioloog, Lukas Dekker, twitter vóór, tijdens en na een minimaal invasieve interventie waarbij de hartritmestoornis van de heer Langendonk via een katheterprocedure werd behandeld. Op 27 januari 2012 is de procedure met succes uitgevoerd, en Ad Langendonk heeft nu weer uitzicht op een volwaardig leven.

“De uitdaging in de zorg is om de zorgkwaliteit te verhogen, maar ook te voldoen aan de toenemende vraag én de kosten in de hand te houden,” aldus Dr. Lukas Dekker, cardioloog van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. “Innovatie is de enige manier om duurzame oplossingen te ontwikkelen. We moeten blijven investeren in innovatie, en het is belangrijk om het publiek daar meer bewust van te maken. Daarom ben ik ook zo enthousiast over deze initiatieven. Ze brengen mensen bij elkaar en bevorderen de uitwisseling van ideeën, zowel persoonlijk als via internet.”

“Technologische innovatie is een belangrijk stukje in de puzzel die zorg heet,” meent CEO Hans Bossink van Philips Healthcare Benelux. “Uiteindelijk draait het bij de zorg om mensen. We hebben een platform gerealiseerd waarbij mensen écht konden ervaren wat innovatie betekent voor medische ingrepen, welke impact het heeft op de wijze waarop zorg wordt verleend en welke invloed het heeft op de klinische resultaten.”

Hartritmestoornissen worden veroorzaakt door een verstoring van de elektrische prikkels die de hartslag reguleren. Ze kunnen de gezondheid ernstig bedreigen en bijvoorbeeld hartfalen of een beroerte veroorzaken. Veel hartritmestoornissen, zoals boezemfibrilleren (AF), kunnen worden behandeld met minimaal invasieve elektrofysiologische (EP) procedures, die in het EP-lab worden uitgevoerd. Deze procedures vereisen de inzet van geavanceerde hulpmiddelen voor beeldgeleiding en interventie, waarmee de arts een optimaal klinisch resultaat kan bereiken en ongewenste voorvallen kan minimaliseren.

In het nieuwe EP-lab van het Catharina Ziekenhuis vindt integratie plaats van real-time-gegevens die door diverse specifieke technologieën worden geleverd. Het lab verzamelt essentiële informatie over procedures en beeldvorming afkomstig van diverse bronnen, zoals ecg’s en 3D-systemen voor het in kaart of beeld brengen van gegevens. Daardoor beschikken EP-teamleden over informatie die ze nodig hebben om een afgewogen beslissing te nemen. Voor een efficiënte workflow worden alle gegevens op één scherm gepresenteerd. Al deze gegevens kunnen via hetzelfde toetsenbord en dezelfde muis worden bestuurd.

Plaats een reactie