InnoSportLab Papendal ontwikkelt innovaties voor en door topsporters

InnoSportNL en NOC*NSF ontwikkelen met steun van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Atletiekunie, Wielrenunie en een aantal Gelderse bedrijven het InnoSportLab Papendal: een vruchtbare testomgeving van innovatieve producten, diensten en faciliteiten op het gebied van voeding, fysiologie en prestatiemonitoring.

Het InnoSportLab Papendal brengt de kennis en kunde uit de wetenschap en het bedrijfsleven in de praktijk in de sport. Topsporters krijgen ondersteuning in de dagelijkse trainingspraktijk met continue testen en metingen (‘monitoring’). Daarnaast is er ruimte voor de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten.

Voeding is het meest onderscheidende thema van het InnoSportLab, dat met deze focus inhoudelijk aansluiting zoekt bij de aanwezige hoogwaardige kennis van food en technologie in de regio. Het belang van juiste voeding wordt steeds meer erkend. Nieuwe technologie levert bijvoorbeeld gegevens op over wat een sporter eet en wat hij daadwerkelijk nodig heeft. Zo krijgt hij een dieetadvies op maat om optimaal te presteren.

Algemeen rendement
De gegenereerde kennis rendeert niet alleen voor de topsport, maar komt ook ten goede aan de breedtesport en aan de bevordering van de gezondheid van de algemene gezondheid in Nederland. Het InnoSportLab Papendal zal nauw samenwerken met Food & Health Valley en een belangrijke rol spelen bij het verbinden van sport, wetenschap en bedrijfsleven en bij het intensiveren van de samenwerking tussen regionale kennisinstellingen. Bovendien kan het project een impuls geven aan de zakelijke markt op het gebied van food en technologie in de regio.

Gelderland Sportland
Het project InnoSportLab Papendal sluit aan bij de Gelderse ambitie voor het breedte- en topsportbeleid, zoals voorgesteld in het meerjarenprogramma ‘Gelderland Sportland’. Dit heeft als doel sport en bewegen de komende jaren in de volle breedte op een hoger niveau te brengen.

EFRO-subsidie
De samenwerkende partners onder leiding van InnoSportNL ontvangen voor het project InnoSportLab Papendal € 550.259 subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), € 300.000 van de provincie Gelderland en € 250.258 van het Rijk. De partners investeren zelf ruim € 1,1 miljoen.

InnoSportLabs
Na InnoSportLabs in Eindhoven (zwemmen, sport en beweeg), Heerenveen (schaatsen), ’s-Hertogenbosch (gymnastische sporten) en Den Haag (zeilen) krijgt Papendal het zesde InnoSportLab. InnoSportLab Papendal, een samenwerkingsverband tussen InnoSportNL en NOC*NSF, richt zich niet op één specifieke sport, maar op de sporten die op Papendal trainen, zoals atletiek, wielrennen, handbal, tafeltennis, wielrennen en rolstoelbasketbal. Sport, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken in deze test- en onderzoeksfaciliteiten samen aan sportinnovatie. Deze innovaties stellen sporters en bedrijven in staat om duurzame vooruitgang, voorsprong en winst te boeken.

Plaats een reactie