Inloopspreekuur Allochtonen in Maasstad Ziekenhuis en Cadenza

De Stichting Allochtonen en Kanker (SAK), het Maasstad Ziekenhuis en Laurens Cadenza gaan vanaf woensdag 7 april samen een inloopspreekuur organiseren voor Rotterdammers van buitenlandse afkomst die aan kanker lijden. Op kanker berust bij veel allochtone groepen een taboe. Het spreekuur moet dat taboe doorbreken, en moet tevens de kennis over kanker en behandelmethoden vergroten. Ook hopen de initiatiefnemers dat voor allochtonen de drempel lager wordt om een beroep te doen op zorg en begeleiding.

Het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in de regio dat in een dergelijk inloopspreekuur participeert. De spreekuren worden gehouden door twee medewerkers van de Stichting Allochtonen en Kanker.

Zij zullen allochtone Rotterdammers en hun naasten met raad en daad ondersteunen bij het dragen van de ziekte, hen wegwijs maken in de verschillende disciplines van het ziekenhuis en vragen over kanker beantwoorden. Ook kunnen de medewerkers van SAK patiënten en hun familie in contact brengen met lotgenoten uit dezelfde cultuur.

Daarbij vormen de medewerkers van Stichting Allochtonen en Kanker een vraagbaak voor de specialisten en verpleegkundigen van het Maasstad Ziekenhuis, die niet altijd goed op de hoogte zijn van de normen en waarden van allochtonen met betrekking tot ernstige ziekten.

,,Wat wij graag willen is dat onze allochtone patiënten hun ziekte en de gevolgen daarvan goed begrijpen. Maar wij, zorgverleners, willen ook hén beter leren begrijpen, zodat wij ons beter in hun wereld kunnen inleven. Stichting Allochtonen en Kanker slaat die brug voor ons,’’ verheldert Ewald Reijerink, projectleider van de afdeling oncologie van het Maasstad Ziekenhuis.

De spreekuren worden elke eerste en elke derde woensdag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur gehouden. Op de eerste woensdag vindt het spreekuur plaats in Laurens Cadenza, centrum voor palliatieve zorg in Rotterdam IJsselmonde. Op de derde woensdag in de maand zijn belangstellenden van harte welkom op locatie Clara van het Maasstad Ziekenhuis.
Een afspraak maken is niet nodig.

Voor de inloopspreekuren is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Maasstad Ziekenhuis, Laurens Cadenza en de stichting Allochtonen en Kanker. Op den duur zullen mogelijk ook andere voorlichtingsprojecten voor allochtone patiënten gestalte krijgen.

Over Laurens Cadenza
Laurens Cadenza is een nieuwe voorziening in Rotterdam voor mensen met een levensbedreigende en/of ongeneeslijke ziekte, en hun naasten. Cadenza biedt diverse vormen van zorg en ondersteuning op het gebied van palliatieve zorg, niet alleen in de laatste weken, maar ook vanaf het moment dat iemand hoort dat hij ongeneeslijk ziek is. Het inloophuis is een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun naasten. Ze kunnen hier terecht voor informatie, activiteiten en lotgenotencontact. Cadenza is uniek in Nederland en in werd oktober 2008 officieel geopend door Hare Majesteit Koningin Beatrix.

Over de Stichting Allochtonen en Kanker
De Stichting Allochtonen en Kanker is een patiëntenorganisatie, die opkomt voor de belangen van allochtone kankerpatiënten en hun families. De Stichting biedt hulp en advies, aangeboden door mensen met eenzelfde culturele achtergrond. SAK speelt een actieve rol bij de begeleiding, doorverwijzing en de verbetering van de leefwereld en contacten van allochtone kankerpatiënten in Nederland.

Over het Maasstad Ziekenhuis
Het Maasstad Ziekenhuis zorgt dat patiënten, familieleden, bezoekers maar ook medewerkers het ziekenhuis ervaren als hún ziekenhuis. Dat doen de medewerkers van het ziekenhuis door kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren, maar vooral ook door zich in te leven in de patiënten en hun familie. Daarom is het Maasstad Ziekenhuis van ons allemaal.

Plaats een reactie