Inkopers mogen vragen naar eerlijke handel

Het Europese Hof van Justitie heeft donderdag 10 mei 2012 uitspraak gedaan in de zaak over een koffieaanbesteding van de Provincie Noord Holland. In haar uitspraak geeft het Hof aan dat inkopers zowel bij de uitvoeringsvoorwaarden als bij de gunningscriteria mogen vragen naar de criteria van eerlijke handel. Hiermee verschaft het Hof nog meer duidelijkheid, dan er op basis van eerdere uitspraken al was. Goed nieuws voor inkopers van fairtrade koffie!

Het Europese Hof van Justitie heeft met haar uitspraak van bevestigd dat een aanbestedende dienst in de aanbestedingsprocedure criteria voor eerlijke handel mag opnemen. De grote winst van deze uitspraak is dat dit niet alleen mag in de uitvoeringsvoorwaarden maar ook in de gunningscriteria. Dit laatste betekent dat bij een aanbesteding extra punten mogen worden toegekend aan producten die voldoen aan criteria voor eerlijke handel.

Het Hof heeft aangegeven dat de criteria helder en transparant moeten worden geformuleerd. Daarnaast stelt het Hof specifieke eisen aan de manier waarop wordt aangetoond dat er aan deze criteria wordt voldaan. Dit kan bijvoorbeeld via een verklaring van een erkende organisatie.

Per dag worden duizenden koppen koffie en thee gedronken in de kantoren van lokale en nationale overheidsorganisaties. De koffie boeren hebben er direct baat bij dat hun product wordt ingekocht tegen eerlijke handelsvoorwaarden. Zo krijgen ze de kans om op basis van hun handel een inkomen te verdienen dat ze instaat stelt op eigen kracht te investeren in onder andere productkwaliteit, onderwijs en gezondheidszorg. Steeds meer inkopers realiseren zich dat. In toenemende mate kiezen zij bewust voor eerlijk ingekochte koffie. Wij zijn verheugd dat dit volgens de uitspraak van het Europese Hof kan en mag.

Stichting Max Havelaar voert al twintig jaar campagne om meer consumenten bewust te maken van eerlijke handel. De stichting werkt hiervoor met het internationale Fairtrade keurmerk, in Nederland ook bekend als Max Havelaar keurmerk. Een groeiende groep bedrijven, supermarkten, consumenten en gemeenten omarmen Fairtrade en maken een verschil door eerlijk verhandelde producten te (ver)kopen.

Plaats een reactie