Inkomensongelijkheid maakt niet ongelukkiger

In landen met veel inkomensongelijkheid is men, in tegenstelling tot veelgehoorde opvattingen daarover, niet ongelukkiger. Dit concludeert Maarten Berg in zijn proefschrift Geluk in landen: een empirische studie naar condities voor een gelukkige samenleving.

Berg onderzoekt in zijn dissertatie ook nog andere aspecten die ‘nationaal geluk’ bepalen, waaronder modernisering, religie en de doodstraf. Hij promoveert op donderdag 14 oktober 2010 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Welke aspecten zijn wel van invloed op het geluksgevoel van mensen?

In de loop van de 20e eeuw is geluk (‘de subjectieve waardering voor het leven als geheel’) een onderwerp van empirisch onderzoek geworden. De dissertatie van Berg richt zich op het landenvergelijkende geluksonderzoek. Dergelijk onderzoek heeft de afgelopen decennia diverse determinanten van ‘nationaal geluk’ blootgelegd.

Uit zijn eigen onderzoek blijkt dat modernisering positief samenhangt met geluk en dat er van een ‘doorgeschoten modernisering’ geen sprake is. Voorts blijken inwoners van sterk religieuze landen over het algemeen minder gelukkig dan burgers in meer geseculariseerde landen en blijkt het ook uit te maken welke religies in het geding zijn en of er grote religieuze diversiteit bestaat. Tot slot vond Berg dat het geluk in staten met de doodstraf niet lager is dan in staten die de doodstraf hebben afgeschaft.

De condities voor een gelukkige samenleving zijn empirisch identificeerbaar. Het onderwerp ‘geluk’ is daarmee niet langer beperkt tot filosofische beschouwing.

Geluksonderzoek
Promovendus Maarten Berg maakt deel uit van de onderzoeksgroep aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam die onder leiding staat van hoogleraar Ruut Veenhoven. Veenhoven is oprichter van de World Database of Happiness en het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Happiness Studies. De onderzoekers publiceren met regelmaat over onderzoek naar geluk.

Promotiegegevens
– Promovendus: Maarten Berg
– Titel proefschrift: Geluk in landen
– Promotors: Prof.dr. R. Veenhoven
– Faculteit: Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW)
– Datum: 14 oktober 2010 13:30
– Locatie: Woudestein, senaatszaal

Plaats een reactie