Initiatief voor Europese norm esthetische chirurgie services

Oostenrijk heeft het initiatief genomen om een Europese norm op het gebied van de dienstverlening rond esthetische chirurgie te ontwikkelen. Om de markt te informeren, heeft NEN een stakeholderanalyse uitgevoerd en een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tot uiterlijk 16 april kunnen alle landen, waaronder Nederland stemmen op het voorstel.

De markt voor esthetische chirurgie is een groeiende commerciële markt waarbij de consument steeds vaker individueel, eventueel via internet, grensoverschrijdend op zoek gaat naar een passende behandeling bij een privékliniek. Zowel de veiligheid van de patiënt en de reputatie van gekwalificeerde en deskundige chirurgen hebben in deze markt te lijden onder het aantal optredende complicaties bij ingrepen uitgevoerd door niet competente mensen in onveilige situaties. De kwaliteit en veiligheid verschillen per kliniek en per land.

Doelstelling Europese normen
Het doel is om afspraken vast te leggen over de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening aangeboden door privéklinieken. Publieke gezondheidszorg valt hier niet onder. Het voorstel, dat bij de Europese normalisatie-instelling ingediend is, is om afspraken te maken over opleidingsniveaus van personeel, voorzieningen en uitrusting, kwaliteitsmanagement, patiëntcontact en ethische aspecten in relatie tot onder meer gedragscodes en marketing. De Europese norm zal bestaande nationale wetgeving niet kunnen harmoniseren maar deze aanvullen daar waar behoefte is en standaarden of wetgeving ontbreken.

Nederlandse deelname
Op 30 maart heeft NEN een informatiebijeenkomst georganiseerd om de Nederlandse stem op het voorstel te bepalen. Onder de aanwezigen waren verschillende belanghebbende partijen vertegenwoordigd, waaronder privéklinieken, plastische en esthetische chirurgen, verzekeraars, onderzoeksinstituten, de overheid, inspectie instellingen en producenten van aanverwante producten. Tijdens de informatiebijeenkomst hebben de aanwezigen positief gestemd op het CEN voorstel.
Als het voorstel wordt goedgekeurd, dan kan Nederland een rol spelen in de ontwikkeling van de norm door een nationale normcommissie op te richten en actief te participeren.

Plaats een reactie