Ingezonden brief van de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld

Geachte heer Rutte,
Politiek Den Haag staat nu voor een grote en belangrijke uitdaging. Ook wij, de Landelijke StichtingTegen ZinloosGeweld [LSTZG], hebben een stem en voelen ons betrokken bij een samenleving waar iedereen zich thuis en veilig voelt. Wij gaan voor een samenleving waar agressie en geweld niet vanzelfsprekend is.

U weet als geen ander dat BV Nederland niet alleen bestaat uit economisch belang, maar ook uit mensen, wensen en gevoelens! Kijkend naar ons verleden wordt er bij financiële beperkingen gekort op culturele projecten, zorg en onderwijs. Zijn er alternatieven? Ja! Uiteenlopende besparingen zijn straks zonder directe financiële consequenties met elkaar te bedenken. Wilt u voor het komende jaar een besparing realiseren van 10 miljard? Laten we dan als eerste stap stoppen met pestgedrag op de werkvloer. Een tweede stap is het tegengaan van vandalisme. Dit kost naar schatting jaarlijks 3 miljard.

Hoe stoppen wij geweld?
Hoe gaan we het geweld in het openbaar vervoer en in het verkeer een halt toeroepen? Hoe gaan we geweld op scholen minimaliseren en meer bespreekbaar maken? Hoe gaan we het aanwezige geweld op en rondom de sportvelden verminderen? Hoe gaan we de uitgaansgebieden geweldvrij maken? Hoe gaan we mensen helpen en begeleiden die slachtoffer zijn van huiselijk, verbaal, fysiek en/of psychisch geweld? Hoe gaan we dit met elkaar realiseren? Hier is Moed voor nodig!

Kies voor meer Moed
De roep om maatregelen voor een hardere aanpak wordt luider en luider. Onderzoek geeft aan dat meer cameratoezicht, zwaardere straffen en meer verboden absoluut niet bijdragen aan het verminderen van geweld. Harder gillen en wijzen naar elkaar brengt alleen maar meer afstand teweeg en kiemt uit naar onbegrip, spanningen en onrust! Met een beetje moed komen we verder dan iedereen denkt! Moed zorgt ervoor dat eilanden schiereilanden worden. Moed zorgt voor meer fatsoen en respect. Moed zorgt voor minder angsten om elkaar aan te spreken zonder bang te zijn voor negatieve consequenties. Moed stopt geweld.

Moed moet!
Om geweld tegen te gaan is het blijven investeren en het geven van voorlichting richting kinderen en jongeren onontbeerlijk. Dit heeft tijd en ruimte nodig en is niet direct inzichtelijk te maken in een winst en verlies rekening. Geachte heer Rutte, durf te investeren in het tonen van betrokkenheid. Durf te investeren in het plaatsen van bewustwording en doelgerichte voorlichtingprojecten. Durf te investeren in het zichtbaar maken van kansen en mogelijkheden. Durf te investeren in initiatieven die niet direct meetbaar zijn.

Ik vraag u…gaan wij voor meer Moed? Voor aanvullende informatie, zie de website www.moed.nl.

Bart Wisbrun
Initiatiefnemer LSTZG

Plaats een reactie