Ingenuity TF PET/MR van Philips krijgt CE-markering voor eerste nieuwe beeldvormingsmodaliteit in 10 jaar

Veelzijdig PET/MR-beeldvormingssysteem voor het hele lichaam stelt artsen in staat om chronische ziekten eerder te ontdekken en om de werkzaamheid van behandelingen na te gaan.

Philips Ingenuity TF PET/MR

Koninklijke Philips Electronics maakt de CE-markering bekend van het eerste PET/MR-beeldvormingssysteem voor het hele lichaam dat op de markt verkrijgbaar is: de Ingenuity TF PET/MR (*). Dit systeem – de eerste nieuwe modaliteit van Philips in tien jaar – integreert de mogelijkheden van PET (positronemissietomografie) om moleculen in beeld te brengen met de superieure contrastweergave bij zachte weefsels van MR (magnetische resonantie) om te tonen hoe ziektecellen zich in zacht weefsel verspreiden. Het systeem kan ook aparte PET- en MR-scans maken, aangezien de PET- en MR-scanners van de Ingenuity TF slechts drie meter uit elkaar staan en de tafel waarop de patiënt ligt, ronddraait, waardoor de patiënt door beide modaliteiten kan worden gescand.

Medici verwachten dat de Ingenuity TF PET/MR kan helpen bij het screenen van patiënten met een hoog risico op hartkwalen, zodat – uiteindelijk – beschadigde cellen kunnen worden behandeld voordat (potentieel gevaarlijke) coronaire verkalking kan ontstaan. Het systeem zou ook kunnen worden gebruikt om patiënten te scannen op (herhaalde) tumorvorming. Aangezien de Ingenuity TF PET/MR het beste van het PET-systeem Astonish TF en het MRI-systeem Achieva 3T combineert, is het ook mogelijk om te zien of een geneesmiddel een tumor of verkalking bereikt en om de werkzaamheid ervan na te gaan, mogelijk zelfs op celniveau. Het systeem zorgt er niet alleen voor dat het ziekteproces beter kan worden gevisualiseerd, maar produceert ook tot wel 70% minder ionenstraling dan PET/CT-systemen.

Gepersonaliseerde geneeskunde heeft de toekomst
Zorgprofessionals denken dat de Ingenuity TF PET/MR, door de combinatie van vooruitgang in hoge-resolutie MR-opnames en de mogelijkheid om MR en PET in één systeem voor het hele lichaam te integreren, zal helpen om ziektes sneller op te sporen, waardoor gepersonaliseerde geneeskunde werkelijkheid wordt.

“Het gebeurt niet elke dag dat er een modaliteit wordt ontwikkeld die zorgt voor een revolutie in beeldvorming; over het algemeen streven bedrijven alleen naar scherpere beelden bij een lagere stralingsdosis. Met de Ingenuity TF PET/MR kunnen onderzoekers op meerdere fronten doorbraken realiseren. De prostaat kan nu voor het eerst effectief in beeld worden gebracht, en dodelijke kankersoorten in organen als de alvleesklier kunnen in een veel eerder stadium worden opgespoord”, aldus Dominic Smith, adjunct-directeur marketing voor computertomografie & nucleaire geneeskunde bij Philips Healthcare. “De Ingenuity TF PET/MR geeft onderzoekers en artsen de mogelijkheid om nog eerder diagnoses te stellen en om oncologische en cardiologische behandelingen te personaliseren.”

Universiteit van Genève
Het eerste gecombineerde PET/MR-systeem voor het hele lichaam staat in het academisch ziekenhuis van Genève. Prof. Osman Ratib, hoofd nucleaire geneeskunde aan de Universiteit van Genève: “Onze validatietests tonen dat het samenbrengen van beide modaliteiten leidt tot betere en preciezere diagnoses. De combinatie van moleculaire beeldvorming via PET met de typering van anatomie en weefsel via MR stelt ons in staat om de werking en de stofwisseling van weefsel nauwkeuriger dan ooit te bekijken. In klinische casussen is al aangetoond dat beschadigingen in verschillende organen beter zijn op te sporen door PET- en MR-beelden precies over elkaar heen te leggen. Dat was eerder niet mogelijk, doordat beide onderzoeken op verschillende momenten en onder verschillende omstandigheden plaatsvonden, waarbij de patiënt nooit in exact dezelfde positie lag. Wij zijn er zeker van dat PET/MR een waardevolle aanwinst voor onze afdeling is en we zien ernaar uit om er in onze klinische praktijk gebruik van te gaan maken.”

De Ingenuity TF PET/MR is ook in gebruik genomen door prof. Zahi Fayad (hoogleraar radiologie & geneeskunde (cardiologie) en directeur van het Translational and Molecular Imaging Institute van de Mount Sinai School of Medicine in New York, Verenigde Staten) en Prof. Jörg Van den Hoff (hoofd PET aan het Forschungszentrum Dresden-Rossendorf in Dresden, Duitsland). Naar verwachting zal in 2011 over de hele wereld nog een aantal systemen worden geïnstalleerd.

(*) In afwachting van goedkeuring door de FDA (U.S. Food and Drug Administration) is het systeem in de Verenigde Staten nog niet op de markt gebracht.

Plaats een reactie