Informele zorg in Nederland

De Tweede Kamer heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd om het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoek te laten doen naar de huidige stand van zaken van de informele zorg in Nederland.

Uit onderzoek van het SCP blijkt onder meer dat al veel mensen informele zorg verlenen. Informele zorg is opgevat als mantelzorg of vrijwilligerswerk in de zorg.

Informeel1.inddOngeveer 20% van de volwassen Nederlanders geeft meer dan drie maanden of meer dan acht uur per week mantelzorg en 8 tot 15% van de volwassenen is (weleens) actief in het vrijwilligerswerk in de zorg. Vrouwen zijn actiever in de informele zorg dan mannen.

Dit onderzoek maakt ook duidelijk dat mensen het lastig vinden om grenzen te stellen. Dit geldt zowel voor de gevers als voor de ontvangers en de betrokken vrijwilligersorganisaties.

Het is nog onduidelijk hoeveel potentiële informele zorg onbenut wordt gelaten en hoe meer onderlinge steun tot stand kan komen.

In de SCP-publicatie ‘Informele zorg in Nederland‘ is samengevat wat op dit moment bekend is over de informele zorg in Nederland.

Plaats een reactie