Informatiedag in ZGT Almelo ‘Toekomst na kanker’

‘Toekomst na kanker’ is het thema van de informatiedag die op woensdag 6 oktober in ZGT Almelo plaatsvindt. Centraal staan de nazorgmogelijkheden na een behandeling van kanker. De dag is bedoeld voor iedereen die direct of indirect met kanker te maken heeft: patiënten, familieleden en professionele zorgverleners.

Het Almelose ziekenhuis organiseert deze dag in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Noord Oost (IKNO). Op de informatiedag is een groot aantal organisaties en zorgverleners vertegenwoordigd, die (oud-)kankerpatiënten mogelijkheden kunnen bieden om de draad weer op te pakken.

De informatiestands op de informatiemarkt, van 10.30 tot 15.30 uur, zijn gegroepeerd rond thema’s als: Hulp bij verwerken, Nazorg van het ziekenhuis, Voeding, Zorg thuis, Creativiteit, Werk en verzekeringen, Uiterlijke verzorging, Sportief bewegen en revalideren. Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen aan vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, deskundigen van het ziekenhuis en andere organisaties.

Tijdens de informatiedag wordt tijdens twee voorlichtingsbijeenkomsten dieper ingegaan op twee thema’ s: van 11.00 tot 11.30 uur ‘Herstel en balans’ en van 11.30 tot 12.15 uur ‘De gevolgen van kanker voor werk en re-integratie in het arbeidsproces’.

Zowel de informatiemarkt als de lezingen zijn gratis toegankelijk. Opgave is niet nodig. Meer informatie over het programma is te vinden op www.toekomstnakanker.nl.

Plaats een reactie