Informatiebijeenkomst lymfklierkanker

In de aula van het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom vindt op maandagavond 31 mei een informatiebijeenkomst plaats over de ziekte Non Hodgkin lymfoom. De bijeenkomst, die is georganiseerd in samenwerking met de LymfklierkankerVereniging, is gratis te bezoeken en begint om 19.00 uur.

De sprekers zijn mw. E. Lugtenburg, hematoloog in het Erasmus medisch centrum te Rotterdam en mw. F. Valster, internist-hematoloog in het Lievensberg ziekenhuis. Zij gaan in op de ziekte Non Hodgkin lymfoom, de behandeling en nieuwe ontwikkelingen in de behandeling.

Na de pauze beantwoorden de sprekers de vooraf schriftelijk ingediende vragen. Wanneer u deze avond wilt bijwonen dient u zich vóór 27 mei aan te melden. Dit kan telefonisch of per email bij het Patiënten Service Bureau: 0164-278795 of psb@lievensberg.nl.

Plaats een reactie