Info-avond De bevalling

Donderdag 18 februari is er in ons ziekenhuis een informatiebijeenkomst over de bevalling. Dan laten alle deskundigen die hierbij betrokken kunnen zijn, tijdens één gezamenlijke bijeenkomst hun licht schijnen op de gezondheidszorgaspecten rond het einde van de zwangerschap.Deze gezamenlijke informatie-avond, die elke maand wordt gehouden, wil zwangeren en hun partners uit Maastricht en het Heuvelland op de hoogte stellen van alle relevante feiten en informatie rond de bevalling.

Onverwachte wending
Uit de praktijk blijkt dat een aanmerkelijk deel van de zwangere vrouwen die een thuisbevalling hadden gepland, uiteindelijk in het ziekenhuis bevallen. Velen zijn daar niet of slechts ten dele op voorbereid en kunnen soms moeilijk omgaan met deze onverwachte wending.
Daarom komen tijdens deze informatie-avond alle betrokken partijen uit de eerste- en tweede lijn aan het woord: een verloskundige, een gynaecoloog, een kraamverzorgende en een verpleegkundige. Aansluitend is er gelegenheid voor een rondleiding op de verloskamers.

Datum en locatie
Datum: Donderdag 18 februari
Tijd: 19.00 en 21.15 uur
Locactie Flendrig-zaal, niveau 4 azM

Overige data:
18 maart 2010
15 april 2010
20 mei 2010
17 juni 2010
15 juli 2010
19 augustus 2010

Kijk voor meer informatie op: www.zwangerinlimburg.nl.

Plaats een reactie