Individuele behandeling voor nauwe halsslagader

Het behandelen van halsslagadervernauwingen bij patiënten die een hartoperatie dienen te ondergaan blijft controversieel, terwijl we weten dat de wereldwijde kost voor de (na)behandeling van een patiënt met een beroerte 2 tot 4 miljard dollar per jaar bedraagt.

De reden dat de discussie over de behandeling van een dergelijke halsslagadervernauwing blijft bestaan, vloeit voort uit het feit dat deze halsslagadervernauwing slechts in de minderheid van de gevallen een beroerte veroorzaakt tijden open hartchirurgie. Echter wat er vaak niet wordt vermeld is dat het de enige oorzaak is die middels een goede screening en behandeling ervan, een beroerte kan voorkomen.

Uit dit proefschrift blijkt dat niet een standaard behandeling voor dergelijke patiënten de voorkeur geniet, maar wel een behandeling die per patiënt wordt ingesteld, “custom made”. Door niet alleen te kijken naar de ernst van de halsslagadervernauwing maar vooral naar de impact op de hersencirculatie kan er een betrouwbare risico-inschatting gemaakt worden voor het doormaken van een beroerte tijdens open-hartoperatie. Het verder onderzoeken van dergelijke technieken is dan ook een uitdaging voor de toekomst.

Promotie
Promovendus: Jan Van der Heyden
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Carotid Artery Stenting prior to Cardiac Surgery
Promotor 1: Prof. dr. P.A.F.M. Doevendans
Copromotor 1: Dr. M.J. Suttorp
Copromotor 2: Dr. H.W.M. Plokker
Datum en tijd: 10/5/2012 12:40

Plaats een reactie