Indigo start diverse cursussen voor kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving

Dit voorjaar organiseert Indigo Preventie weer diverse activiteiten voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO). KOPP/KVO-kinderen kunnen jong en oud zijn maar hebben één ding gemeen: door de problemen van hun ouder(s) hebben ze veel zorgen en spanningen, en kunnen ze zelf problemen krijgen.

Indigo wil die problemen voorkomen door middel van lotgenotengroepen en andere activiteiten. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via het secretariaat van Indigo Preventie, telefoon 0118 62 51 13, e-mail preventie@indigozeeland.nl.

Kindergroep (8-12 jaar) in Terneuzen
In de kindergroep praten kinderen met elkaar over thuis. Ze krijgen informatie en ze maken opdrachtjes. Ze doen samen spelletjes en andere ontspannende dingen. De kindergroep start in mei. Er zijn tien bijeenkomsten van anderhalf uur en een herhalingsbijeenkomst, twee ouderavonden voor de ouders, een huisbezoek vooraf, en een eindgesprek met de ouders. De groepen kunnen alleen doorgaan bij minimaal zes deelnemers.

Oudercursus in Middelburg en Terneuzen
Deze cursussen zijn bedoeld voor ouders met psychische problemen of een verslaving die kinderen hebben in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Ook de partners van de ouders zijn welkom. In de cursus besteden zij aandacht aan opvoedingsvaardigheden zoals complimenten geven, grenzen stellen en gedrag negeren. De cursussen starten in april/mei en gaan alleen door bij minimaal zes deelnemers. Er zijn acht bijeenkomsten.

Adolescenten- en volwassenengroep in Middelburg
De adolescentengroep is voor 16- tot 23-jarigen, de volwassenengroep voor mensen vanaf 23 jaar. De deelnemers krijgen informatie en praten over wat het betekent om kind van een ouder met psychische problemen of verslaving te zijn. De groepen starten in april/mei en gaan alleen door bij minimaal zes deelnemers. Er zijn acht bijeenkomsten.

Moeder-baby-interventie ‘Genieten van uw baby’
Voor moeders/vaders met psychiatrische problemen die een baby hebben van 0-12 maanden. Er zijn vijf tot tien huisbezoeken gericht op bevorderen van het contact tussen ouder en baby. Deze interventie kan op elk moment starten.

Gezinsinterventie
Gezinsinterventie bestaat uit zes tot acht gesprekken, individueel en met het hele gezin. De gesprekken zijn gericht op communicatie tussen ouders en kinderen. Het doel is problematiek bespreekbaar maken en weerbaarheid van de kinderen vergroten. Gezinsinterventie kan op elk moment starten.

Plaats een reactie