Indicatiebesluit zorg wijzigt

Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder hoeven geen indicatie meer aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om zorg te krijgen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS).

Mensen van 80 jaar of ouder kunnen zich voor de indicatiestelling voor verblijf in een AWBZ-instelling rechtstreeks wenden tot de instelling. Het gaat hier om langdurige zorg aan een groep voor wie opname in een instelling als enige optie onvermijdelijk is geworden. Het CIZ stelt nog wel formeel het indicatiebesluit vast.

Ook zintuiglijk gehandicapten hebben voor AWBZ-behandeling geen (her)indicatiebesluit meer nodig van het CIZ. Deze veranderingen leveren een aanmerkelijke vermindering van administratieve lasten op.

Plaats een reactie