Incidenten in de huisartspraktijk

Hoe vaak incidenten in ziekenhuizen voorkomen is al vaak onderwerp van onderzoek geweest. Sander Gaal onderzocht hoe vaak incidenten in de huisartspraktijk voorkomen.

Uit grootschalig dossieronderzoek naar incidenten bij huisartsen blijkt dat bij 7 op de 1000 contacten tussen patiënt en huisarts sprake is van een incident met nadelige gevolgen voor de patiënt. Vergeleken met ziekenhuizen is dat laag.

Uit tuchtrechtzaken is bekend dat bij huisartsen ook ernstige incidenten voorkomen. Het zoeken naar een manier om incidenten te voorkómen is dus essentieel. Mogelijk kan dit proefschrift daartoe bijdragen.

Biografie
Sander Gaal (Rotterdam, 1983) studeerde Geneeskunde in Nijmegen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de afdeling IQ healthcare van het UMC St Radboud, binnen het onderzoeksinstituut Nijmegen Centre for Evidence Based Practice. Naast publicaties beschreven in dit proefschrift heeft hij meerdere artikelen en hoofdstukken in boeken geschreven over patiëntveiligheid in de eerste lijn. Hij is september 2011 gestart met de vervolgopleiding tot huisarts.

Promovendus: de heer drs. H.A. Gaal
Proefschrift: Patient safety in primary careBeschrijving
Faculteit: Faculteit der Medische Wetenschappen
Promotors: prof. dr. M.J.P. Wensing, prof. dr. C. van Weel
Copromotor: dr. W.H.J.M. VerstappenTitel promotie
Datum: vrijdag 6 januari 2012, 15:30 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Plaats een reactie