iNANNI beperkt overmatig internetgebruik scholieren

Steeds meer scholieren van het voortgezet onderwijs komen in grote problemen doordat zij beklemd worden door de veelheid van ongekende mogelijkheden die internet tegenwoordig biedt.

Doordat steeds meer scholieren per dag urenlang on-line zijn, is er vaak veel te weinig tijd over voor studie, huiswerk en slaap en andere belangrijke ‘off-line’ activiteiten zoals sport, ontspanning en echte sociale contacten. Dit is een van de belangrijkste oorzaken van de enorme stijging van (gedekt) verzuim, studieproblemen en zelfs schooluitval.

De Vereniging Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (SWV) Noord-Kennemerland heeft daarom besloten een proefproject te starten om in de praktijk een systeem te testen dat ouders in staat stelt om hun kinderen (van 6 tot 16 jaar oud) te leren helpen om op een verstandige manier om te gaan met Internetgebruik. Dit systeem heet Internet-NANNI en wordt geleverd door iNANNi uit Uitgeest.

Commissaris van de Koningin de heer J. Remkes geeft op maandag 2 april 2012 om 19.30 uur op de vestiging PCC Het Lyceum van het Petrus Canisius College aan de Blekerskade 11 te Alkmaar, het startsein voor het een proefproject ter voorkoming van overmatig internet-gebruik door scholieren.

iNANNi is een registratie- en beheer systeem dat het pc- en Internetgebruik vastlegt. Aan de hand van deze registratie kunnen ouders/opvoeders hun kinderen begeleiden en coachen om hen bewust te maken van hun pc/internetgebruik om hen op deze wijze verstandig gebruik aan te leren. Indien daar aanleiding voor is, biedt het systeem daarnaast flexibele mogelijkheden om beperkingen op te leggen. Hiervoor kan per kind een maximaal beschikbare tijd per dag, al dan niet verdeeld over tijdblokken op de dag en een eindtijd worden ingesteld op de iNANNi website. Het iNANNi systeem komt tegemoet aan de wens van veel ouders om te beschikken over een eenvoudig te bedienen en te installeren systeem i.p.v. allerlei verschillende technisch vaak complexe deeloplossingen. De website vindt u op www.inanni.org.

Het project, dat wordt gelanceerd op 2 april aanstaande, wordt breed gedragen door de volgende deelnemende scholen: het Petrus Canisius College, het Huygens College en het Murmellius Gymnasium. De ouders van deze scholen worden uitgenodigd om op vrijwillige basis deel te nemen aan het proefproject. De deelname is, dankzij een subsidie van het Ministerie van OC&W, voor de ouders van de deelnemende scholen voor het eerste jaar kosteloos. Het proefproject richt zich in eerste instantie op het thuisgebruik van de pc/laptop. In de loop van 2012 verwacht iNANNi ook oplossingen tegen overmatig gebruik van smartphones en gamen/tv te kunnen introduceren.

De doelstellingen van het project zijn om inzicht te verwerven in de relatie tussen overmatig internetgebruik en de schoolresultaten en schoolverzuim, alsmede de invloed hiervan op de sociale ontwikkeling.

Volgens de heer Frank Hoogeboom, directeur van het Samenwerkingsverband VO, zijn de verwachtingen hoog gespannen. Verzuim en de daaraan gekoppelde studieproblemen staan in Noord-Kennemerland hoog op de agenda. Dit project past perfect in het streven om met behulp van verschillende initiatieven, zoals het aanstellen van verzuimcoördinatoren op de VO-scholen en de spijbel-sms voor leerlingen en ouders, het schoolverzuim in onze regio belangrijk terug te dringen. Het iNANNi systeem sluit hier naadloos op aan.

Plaats een reactie