In Lenteakkoord juiste prioriteiten voor de natuur

Natuurmonumenten en De12Landschappen zijn blij met de wijze waarop de vijf partijen van het Lenteakkoord hun plannen met de natuur hebben uitgewerkt. Nijpende tekorten op het beheer van de natuur worden teruggedraaid. Het realiseren van het nationale netwerk van natuurgebieden krijgt een flinke impuls. Daarmee stellen de partijen de juiste prioriteiten.

Vooral verheugend is het feit dat het kabinet het extra geld voor natuur meerjarig in de boeken schrijft. Natuurmonumenten en De12Landschappen hebben hiervoor gepleit sinds de vaststelling van het Lenteakkoord, dat aanvankelijk alleen 2013 betrof. Met deze terechte lange-termijninterpretatie ontstaat er perspectief op een ambitieus, onderbouwd natuurbeleid waarmee we een tijd vooruit kunnen.

Samen met andere partners in het landelijk gebied, zoals LTO Nederland en de ANWB, hebben Natuurmonumenten en De12Landschappen vorige week aanbevelingen gedaan voor een goede besteding van de 200 miljoen euro uit het lenteakkoord. Duidelijk is dat de partijen dit uiterst serieus genomen hebben. Zo is er eindelijk een oplossing voor de veel gebruikte recreatiegebieden rond steden, zoals Haarzuilens bij Utrecht, die alle overheidssteun dreigden te verliezen. Ook komt er meer geld voor toezichthouders in de natuur, zodat bijvoorbeeld stroperij en illegale afvaldumping harder bestreden kunnen worden. Opvallend goed nieuws is ook dat er geld komt voor waardevolle landschappen, die niet perse als hardcore natuur aangemerkt kunnen worden.

Uiterst verstandig vinden Natuurmonumenten en De12Landschappen de keuze van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie om de komende jaren een flinke impuls te geven aan het versneld aanleggen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Wie goede plannen heeft, kan die indienen, waarna onafhankelijke deskundigen op basis van duidelijke en juiste criteria vaststellen welke investeringen voorrang krijgen. Natuurorganisaties hebben altijd gepleit voor zo’n benadering van prioriteiten stellen. Natuurmonumenten en De12Landschappen gaan daarom snel aan de slag met het uitwerken van voorstellen.

Natuurmonumenten en De12Landschappen benadrukken dat het Lenteakkoord de bezuinigingen van Bleker niet volledig terugdraait. Zeker na 2014 dreigen nog steeds tekorten te ontstaan in het beheer en de verbetering van de natuur. De natuurorganisaties blijven zich daarom de komende tijd inzetten om politieke partijen te doordringen van de noodzaak voor het volledig realiseren van de EHS. In dat streven vormt het Lenteakkoord een welkome, significante stap vooruit.

Plaats een reactie