In de aanval tegen toeristenboete

Met het oog op de nog steeds voortdurende economische crisis roept de Stichting Vrije Recreatie (kamperen bij de boer) alle gemeenten in Nederland dringend op om het heffen van toeristenbelasting in 2012 niet te verhogen en liever af te schaffen.

Met de behandeling van de gemeentelijke begroting voor 2012 komt ongetwijfeld ook de toeristenbelasting ter sprake. De SVR verneemt van vele kanten dat diverse gemeenten deze heffing voor 2012 willen verhogen. “Onbegrijpelijk, de meeste Nederlanders, maar ook andere Europeanen, moeten de broekriem steeds strakker aanhalen en zijn genoodzaakt op alle uitgaven te beknibbelen” zegt de SVR, die er tevens op wijst dat Nederlandse recreanten bezuinigen door niet meer te kiezen voor dure en verre vliegvakanties, maar met camper, caravan of tent de boer op te gaan. Voorts is het is al goed merkbaar dat, door deze heffing, steeds meer buitenlanders Nederland als vakantieland zijn gaan mijden.

Nederland jaagt eigen gasten weg
De SVR wijst erop, dat niet alleen recreanten en campingeigenaars door deze belastingmaatregel worden getroffen, maar dat het ook voor de plaatselijke middenstand een belangrijke inkomstenderving tot gevolg heeft. Potentiële gasten voor campings en klanten voor de winkeliers worden door deze toeristenboete (!) verjaagd, in plaats van gastvrij binnengehaald.

Melkkoe
De SVR besluit haar brief door te wijzen op de vele miljoenen recreanten die hun vakantie graag in Nederland willen doorbrengen en die een noodzakelijke en zeer welkome oppepper voor de Nederlandse economie betekenen. De brief eindigt met: “zorg ervoor dat de recreant zich welkom voelt in Nederland. Gebruik hem niet als melkkoe!”