In 5 jaar 100 medische innovaties

Het innovatienetwerk MedtechPartners heeft in de eerste 5 jaar 100 medische innovaties geïntroduceerd aan het netwerk, bestaande uit ruim 45 partners zoals: bedrijven, medische centra, onderzoeks- en kennisinstellingen, universiteiten, financiers en overheden.

MedtechPartners voorbeeld: De Pijnmonitor voor baby’s.

Doel is om medische start-ups en spin-offs te ondersteunen bij het versneld op de markt brengen van hun product/dienst (cure & care). De innovatiepresentaties leidden al tot 20 marktintroducties en 37 concrete samenwerkingsverbanden.

MedtechMeetings
Tijdens besloten MedtechMeetings (4 per jaar) presenteren vindinginbrengers (ondernemers, uitvinders of onderzoekers) hun (gepatenteerde) medische innovatie aan het partnernetwerk. Vervolgens worden er matches gerealiseerd tussen de vindinginbrenger en relevante partners. Dit kunnen partners zijn op het vlak van ontwikkeling, productie, distributie, financiering en verkoop. Gezamenlijk doel is het snel en succesvol op de markt brengen van medische producten (zowel cure als care).

Resultaten tot nu toe
MedtechPartners heeft sinds de oprichting in 2007 ruim 400 medische innovaties gescout. Daarvan zijn er ruim 200 nader bestudeerd en 100 gepresenteerd aan het partnernetwerk. Hieruit zijn inmiddels op zijn minst 275 matches voortgekomen. Dit heeft geresulteerd in 37 concrete samenwerkingsverbanden en 20 daadwerkelijke marktintroducties.

Ga naar: Innovatie portfolio MedtechPartners

Variatie in vindingen
MedtechPartners biedt de aangesloten partners een venster op actuele medische innovaties. De vindingen kennen een grote variatie en zijn onder te verdelen in de categorieën: ‘medische laboratorium technologie’, ‘diagnostische en monitoring apparatuur’, ‘beeldvorming’, ‘microscopie en software’, ‘intra- en extramurale zorgproducten’, ‘medische verbruiksgoederen’, ‘prothesen en implantaten’ en ‘chirurgisch instrumentarium’.

Meer informatie
www.medtechpartners.nl

• Volg de Gezondheidskrant op Twitter en op Facebook.

Plaats een reactie