In 2025 bestaat rijkeluiszorg en Aldizorg

“Tegen 2025 kunnen alleen burgers die voor spoedeisende, levensbedreigende aandoeningen acute zorg nodig hebben, als ook kwetsbare en zwakke groepen in de samenleving die langdurig zijn aangewezen op de zorg door anderen een beroep doen op deze collectief geregelde zorg.

Voor alle overige dienstverlening geldt dat mensen met een dikkere portemonnee kunnen kiezen uit een uitgebreid, luxe en hoogwaardig zorgaanbod dat in de volksmond rijkeluiszorg wordt genoemd. De minder gelukkigen zijn aangewezen op wat in de volksmond Aldizorg wordt genoemd. Hierdoor lijkt de zorg steeds meer op andere vormen van dienstverlening waar die onderverdeling al langer gold, zoals de retail, de huizenmarkt, zakelijke dienstverlening, horeca en recreatie.”

Met deze woorden beschrijven auteurs Philip Idenburg en Michel van Schaik het breukscenario in hun boek ‘Diagnose 2025: over de toekomst van de gezondheidszorg’. Zij verwachten dat de collectieve lasten in 2025 101 miljard euro bedragen en dat dit scenario bij een politiek rechts beleid mogelijk wordt.

Zij presenteren ook twee andere scenario’s: het virusscenario, waarbij de verzorgingsstaat zoals deze nu is, overeind blijft en in 2025 150 miljard euro kost. De auteurs gaan ervan uit dat dit een politiek links scenario is.

Het derde scenario is het chronisch ziek scenario. In prachtig Nederlands beschrijven zij dit scenario: “Na een tijd van pappen en nat houden is er met name in de zorgsector sprake van een algehele verschraling, met als gevolg uitholling minder van zorgmogelijkheden (…) Indicaties worden scherper gesteld, waardoor steeds meer mensen minder zorg vergoed krijgen. Eigen bijdragen gaan omhoog en er is een wirwar aan kwaliteitslijsten ontstaan. (…) Nederland doolt, de zorg is uitgehold en er is geen licht aan het einde van de tunnel. Dit scenario komt tot stand bij wisselende coalities met veel woorden en weinig daden”. Bij dit scenario bedragen de collectieve lasten 122 miljard euro.

Auteurs Idenburg en van Schaik werken beiden voor de Rabobank. Het boek biedt een kijk op de wijze van denken over zorg bij een van de grootste bankiers in de gezondheidszorg. Niet alleen daarom is het de moeite waard om het aan te schaffen. Het boek beschrijft helder zeventien trends in de zorg vanaf nu tot 2025.

Het meest interessante zijn de beschrijvingen van de drie scenario’s. Aan het einde van het boek bepleiten de auteurs discussies over de drie scenario’s. Ik pak hun handschoen op. Toch beveel ik het boek ter lezing aan. De auteurs hebben het aangedurfd om over 2025 hun gedachten op papier te zetten. In de dagen voor kerst heb ik hun goed geschreven betoog met plezier maar zonder instemming gelezen. Hun boek is uitgebracht bij uitgeverij Scriptum.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie