In 2012 nauwelijks minder koeien in de wei

Bruine koe ligt in de weiFotocredits E. Dronkert (cc)

In 2012 liep 70 procent van de melkkoeien in de wei, ongeveer evenveel als in 2011. In de periode 2001-2011 daalde dit aandeel bijna jaarlijks met enkele procenten. In 2001 liep nog 90 procent van de melkkoeien in de wei.

Aandeel melkkoeien in de weiAandeel melkkoeien in de wei

Op grote bedrijven minder vaak koeien in de wei
Vooral grote bedrijven houden de melkkoeien op stal. Op bedrijven met 160 melkkoeien of meer komt gemiddeld 44 procent van deze dieren in de wei. Bij de kleinste melkveehouders – met 40 melkkoeien of minder – liep gemiddeld 92 procent in de wei. De uitkomsten over 2011 lieten vrijwel hetzelfde beeld zien.

Aandeel melkkoeien in de wei per bedrijfsgrootte, 2012Aandeel melkkoeien in de wei per bedrijfsgrootte, 2012

Grote regionale verschillen
De beweiding hangt niet alleen af van de bedrijfsgrootte. De grondsoort (geschikt voor grasland of akkerbouw), de bedrijfsvoering en de beschikbaarheid van ruimte direct bij het bedrijf spelen ook een rol. Over het algemeen lopen de koeien in gebieden met relatief veel grasland (westen en midden) vaker in de wei dan in de akkerbouwgebieden (Flevoland en Zeeland) en in de gebieden met naar verhouding veel intensieve veehouderij (bijv. Noord-Brabant).

Aandeel melkkoeien in de wei per regio, 2012Aandeel melkkoeien in de wei per regio, 2012

Auteur: André Meurink

Plaats een reactie