In 2011: Stoppen met roken in zorgverzekering

Op 27 juli jl. verscheen in het Staatsblad het bericht dat stoppen-met-rokenprogramma’s (de combinatie van gedragsmatige en farmacologische ondersteuning) per 2011 worden vergoed. Driekwart van de rokers wil stoppen met roken en de meeste gebruiken daarbij geen ondersteuning.

Bekend is dat de kosten van ondersteuning daarbij belemmerend zijn. Pilots met vergoeding in Friesland (2003) en Utrecht (2008), wezen uit dat bij vergoeding van ondersteuning meer rokers gebruikmaken van ondersteuning bij het stoppen. Door gebruik te maken van effectieve ondersteuning slagen meer rokers er in succesvol te stoppen.

Volgens het RIVM behoort de behandeling van tabaksverslaving behoort tot de meest kosteneffectieve behandelingen. Het feit dat die kosten vanaf 2011 worden vergoed, maakt die behandelmethoden een stuk toegankelijker. Zeker voor de rokers met een lager inkomen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat nu een beleidsregel maken, waarin een beschrijving en een tarief is opgenomen voor stoppen-met-rokenprogramma’s. De zorgverzekeraars gaan daarmee werken: zij beslissen waar en door wie die zorg geleverd wordt. In ieder geval moet dat door een BIG geregistreerde zorgverlener gebeuren. Een kwaliteitsregister voor stoppen-met-rokenzorg is in voorbereiding. Zorgverleners die daarin geregistreerd staan, hebben meer kans op een contract met een zorgverzekeraar. Want die gaan dat register gebruiken bij de zorginkoop. Al deze informatie verstrekte Lies van Gennip, directeur van STIVORO tijdens een bijeenkomst van het COPD Ketenzorg Platform op dinsdag 7 september.

Het Julius Centrum organiseert eens in de drie maanden zo’n bijeenkomst. In kleine groepjes bespraken de platform deelnemers de mogelijkheden om zo’n stoppen-met-roken programma in te passen in hun COPD ketenzorg. Men zag goede mogelijkheden, ook al zijn COPD patiënten vaak ernstig verslaafd aan tabak.

Op 14 oktober organiseert het Julius Centrum in samenwerking met het Astmafonds, de Long Alliantie Nederland en Picasso het vierde nationale congres over Ketenzorg. Vele (inter)nationale sprekers brengen ontwikkelingen in beleid, praktijk en wetenschap van de laatste twaalf maanden in beeld. Ook komt het stoppen met roken weer aan de orde.

Wil jij naar dit congres? Wil jij in één dag je kennis up-to-date maken? Klik dan hier, lees de brochure, meld je aan en deel je kennis en ervaring.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

1 gedachte over “In 2011: Stoppen met roken in zorgverzekering”

Plaats een reactie