In 2010 bijna 100.000 keer diagnose kanker

Het aantal nieuwe patiënten met kanker is in het eerste decennium van de 21ste eeuw met 36% toegenomen, van 70.300 naar 95.500 per jaar. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR)*. Bijna 100.000 mensen krijgen jaarlijks te horen dat ze kanker hebben. “De vergrijzing en de leefgewoonten spelen een belangrijke rol bij de toename”, stelt Otto Visser, senior adviseur registratie en onderzoek bij IKNL.

Met name de toename van huidkanker is opvallend. In 2010 hebben 12.800 mensen de diagnose huidkanker gekregen, terwijl dit in 2000 nog 6000 mensen waren, een stijging van 113%. ” Enerzijds komt dit doordat er steeds meer hoogbejaarden bij komen. Hoe ouder je bent, hoe groter de kans op huidkanker”, legt Visser uit. “Maar tegelijkertijd zie je ook dat jonge mensen de ziekte steeds vaker krijgen.” Een oorzaak hiervoor zou de toename in blootstelling aan de zon kunnen zijn.

Opvallend is ook de toename van longkanker bij vrouwen met 81%. Visser: “Sinds de jaren 70 zijn steeds meer vrouwen gaan roken. Daar zie je nu de gevolgen van. Het percentage rokers neemt wel af, maar dat effect is pas later meetbaar.” Uit de cijfers blijkt verder dat de meest voorkomende gevallen van kanker borst-, darm-, huid-, long- en prostaatkanker zijn. Momenteel stijgt het aantal mensen met kanker jaarlijks met 3%.

Voor meer cijfers over kanker kijkt u op cijfersoverkanker.nl

Het IKNL verzorgd de landelijk kankerregistratie binnen de NKR. Voor de registratie in Midden- en Oost-Brabant is Intergraal Kankercentrum Zuid verantwoordelijk.

Plaats een reactie