Impuls voor verbetering kwaliteit kinderopvang

Het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut hebben een kwaliteitsimpuls gegeven aan ‘Werken met Baby’s’, een cursus gericht op interactievaardigheden voor pedagogisch medewerkers in de professionele babyopvang.

De kwaliteit van kinderopvang hangt sterkt samen met de vaardigheden van de leidster. In Nederland gaat een steeds groter percentage baby’s voor een aantal dagen per week naar de kinderopvang. De kwaliteit van de kinderopvang is echter niet altijd voldoende. Vooral de babyopvang scoort slecht met een onvoldoende voor de vaardigheden van de leidsters. Uit onderzoek van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek bleek dat crèchebezoek vanaf jonge leeftijd (zes maanden) en voor slechts twee dagen in de week samenhangt met verhoogd probleemgedrag zoals gerapporteerd door ouders en leidsters. Investeren in de leidster is dan ook de belangrijkste factor om kwaliteit van de opvang te verbeteren.

Observatie van gedrag
De effecten van de cursus ‘Werken met baby’s’ zijn geëvalueerd door observatie van gedrag van pedagogisch medewerkers en het inventariseren van de tevredenheid over de cursus. Op basis van deze resultaten is de cursus Werken met baby’s herzien. Door de cursus verbeteren de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers.

Goede onderbouwing
Dit project was een stap in de richting van het verwezenlijken van bewezen effectief aanbod binnen de kinderopvang. Werken met baby’s is theoretisch goed onderbouwd, heeft de evaluatie van eventuele effecten doorstaan en is herzien op zijn kwetsbare punten. De nieuwe opzet heeft de cursus Werken met baby’s toekomstbestendig gemaakt.

Eerste evaluatie
Het onderzoek is een van de eerste evaluaties van de effecten van een cursus binnen de kinderopvang. Ook internationaal is nog maar weinig onderzoek verricht naar de kwaliteit van kinderopvang. Gezien de dalende kwaliteit van kinderopvang in Nederland sinds begonnen is met monitoring in 1999, pleit het Trimbos-instituut voor meer onderzoek naar de effecten van de kwaliteitsimpulsen in de kinderdagopvang.

Meer informatie: Paula Speetjens, pspeetjens@trimbos.nl

Plaats een reactie