’Importheffingen voor duurzame palmolie afschaffen’

De Europese importheffingen op duurzaam geproduceerde ruwe palmolie moeten worden afgeschaft. Nederland zal zich hiervoor sterk maken bij de Europese Commissie in Brussel. Dat maakte minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) maandag 19 december 2011 bij de opening van de nieuwe Neste Oil raffinaderij in Rotterdam, Europa’s grootste raffinaderij voor biodiesel een duurzame biologische brandstof. Palmolie is een belangrijke grondstof voor biologische brandstoffen die geschikt zijn voor onder andere dieselmotoren.

“Dit is een goed voorbeeld hoe innovatie leidt tot groene groei”, aldus minister Verhagen. “Ik blijf me inzetten om belemmeringen voor vernieuwing, zoals de importheffing op duurzame palmolie, weg te nemen.”

Duurzame palmolie
Bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid willen dat alle palmolie op de Nederlandse markt in 2015 duurzaam wordt geproduceerd. Door hogere kosten blijft de vraag echter achter bij het groter wordende aanbod. Dit is een rem voor boeren en bedrijven in palmolie producerende landen om de eigen productie verder te verduurzamen.

Om de marktvraag naar duurzaam geproduceerde palmolie te vergroten bepleit minister Verhagen dat de Europese invoertarieven voor duurzaam geproduceerde palmolie versneld verlaagd worden ten opzichte van conventioneel geproduceerde palmolie. Hij gaat dit plan voorleggen in het kader van de onderhandelingen van de Europese Unie met Maleisië over een vrijhandelsakkoord.

De Nederlandse industrie importeert jaarlijks 1,7 miljoen ton ruwe palmolie. Dit vertegenwoordigde in 2010 een handelswaarde van ruim €1 miljard. Nederland neemt ruim 40% van de totale EU-import van ruwe palmolie voor zijn rekening. Hiervan wordt zo’n driekwart weer uitgevoerd, veelal na raffinage of verwerking in andere producten. Ongeveer 70% van de ingevoerde palmolie wordt verwerkt in levensmiddelen.