Impact vergrijzing duidelijk zichtbaar

0
770

Máxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven signaleert een grote stijging in het aantal bezoeken aan de internist. Afgelopen jaar zijn er aanzienlijk meer patiënten voor aandoeningen zoals diabetes, kanker of dialyse naar interne geneeskunde geweest. Het aantal nieuwe patiënten steeg met maar liefst zes procent in 2010 t.o.v. 2009. Het effect van de vergrijzing in de regio Zuidoost-Brabant lijkt hiermee zichtbaar te worden.

Máxima Medisch Centrum signaleert flinke stijging interne geneeskunde

Interne geneeskunde van MMC heeft in dit kader een belangrijke signalerende functie: het aantal mensen dat voor dit specialisme wordt opgenomen in het ziekenhuis is groter dan het aantal van de twee andere ziekenhuizen in de regio Eindhoven samen, blijkt uit de jaarverslagen.

“We hebben in 2010 zelfs een speciale polikliniek voor ouderengeneeskunde geopend”, zegt dr. Ronald Erdsieck, hoofd interne geneeskunde in MMC. “Ouderen hebben dikwijls specifieke problemen zoals geheugenstoornissen, vallen en veelvuldig medicijngebruik. Met de toename van het aantal patiënten blijkt dat dergelijke zorg duidelijk in een behoefte voorziet.”

Interne geneeskunde is een zeer breed vakgebied: ook hormoongerelateerde aandoeningen, osteoporose en allergologie behoren tot het specialisme.“Er is een duidelijk een verband in ons vakgebied tussen leeftijd en het vóórkomen van ziekten. De komende 15 jaar zal regio Eindhoven stevig vergrijzen.”