Immigratieproces moeder beïnvloedt gedrag kind

Peuters met een niet-Nederlandse achtergrond hebben meer gedragsproblemen en emotionele problemen dan Nederlandse peuters. Kenmerken van het immigratieproces van de moeders van de niet-Nederlandse peuters blijken hier een belangrijke verklaring voor te zijn. Dit blijkt uit de grootschalige Generation R Studie van het Erasmus MC. Onderzoekers van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie publiceren hun bevindingen deze week online op de website van het Journal of Abnormal Child Psychology.

Jonge kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond laten meer gedragsproblemen zien dan hun Nederlandse leeftijdsgenootjes. Dit werd al eerder bij oudere kinderen aangetoond, maar de oorzaken hiervoor zijn nauwelijks onderzocht. Uit het Generation R onderzoek blijkt dat de gedragsproblemen van peuters met een niet-Nederlandse achtergrond deels verklaard worden doordat de gezinnen vaker in ongunstige sociaal-economische omstandigheden leven. Zo zijn de ouders van deze kinderen minder goed opgeleid en hebben ze vaak een laag gezinsinkomen. Daarnaast hebben moeders van niet-Nederlandse peuters, in vergelijking met Nederlandse moeders, vaker zélf ook psychische klachten.

Kenmerken van het immigratieproces van moeders spelen een belangrijke rol bij de verklaring van gedragsproblemen bij peuters met een niet-Nederlandse achtergrond. Zo hebben kinderen uit immigranten gezinnen minder gedragsproblemen als hun moeders al wat langer in Nederland wonen en een goede kennis van de Nederlandse taal hebben. Ook als moeders zich deel voelen van de Nederlandse cultuur en het gevoel hebben geaccepteerd te worden door Nederlanders, heeft dat een gunstig effect op het gedrag van de kinderen.

De resultaten van dit onderzoek impliceren dat het belangrijk is dat immigranten goed Nederlands leren en zich thuis gaan voelen in Nederland. Dit is niet alleen van belang voor immigranten zelf, maar kan er mogelijk ook voor zorgen dat de nakomelingen van immigranten minder gedragsproblemen en emotionele problemen hebben.

In Generation R zijn gegevens verzameld over het gedrag van ongeveer 5000 peuters die in Rotterdam wonen. Al deze peuters zijn in Nederland geboren, maar ongeveer de helft van hen heeft een niet-Nederlandse achtergrond, omdat hun ouders eerste of tweede generatie immigrant zijn.

Plaats een reactie