Immi- en emigratie in 2011 naar nieuwe recordhoogte

Per 1 januari 2012 telt Nederland ruim 16,7 miljoen inwoners. In 2011 kwamen er per saldo 72 duizend inwoners bij. Dat waren er 9 duizend minder dan in 2010. In 2011 waren er meer immigranten en emigranten dan in 2010, maar minder geboorten.

160 duizend immigranten
In 2011 bereikte de immigratie een recordhoogte van 160 duizend mensen. Er kwamen 6 duizend immigranten meer naar Nederland dan in 2010. De in 2006 ingezette toename van het aantal immigranten zet daarmee door. De groei zit vooral in de immigratie vanuit de lidstaten van de Europese Unie, zowel de nieuwe als de oude.

Ook de emigratie nam toe. Er vertrokken 133 duizend personen naar het buitenland, 12 duizend meer dan in 2010. Na een sterke daling vanaf 2007 steeg het aantal emigranten de afgelopen twee jaar weer.

De bijdrage van migratie aan de bevolkingsgroei was in 2011 kleiner dan het jaar ervoor. Met 27 duizend lag het migratiesaldo 6 duizend lager dan in 2010.

Minder geboorten
In 2011 werden 180 duizend kinderen geboren en overleden er 135 duizend personen. Ruim 60 procent van de bevolkingsgroei is dus voor rekening van het saldo van geboorte en sterfte.

Vergeleken met 2010 is het aantal geboorten in 2011 lager. De afname met 4 duizend hangt samen met de economische ontwikkelingen en is voor een klein gedeelte toe te schrijven aan de daling van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Opvallend is dat ondanks de toenemende vergrijzing het aantal sterfgevallen niet stijgt, maar de laatste jaren vrij stabiel is.

Auteur: Arie de Graaf

Plaats een reactie