Illegale palingfuiken in beslag genomen

Het stroperijteam van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft op het Markermeer 8 illegale aalfuiken in beslag genomen. De fuiken werden op 2 juni 2012 aangetroffen tijdens een gezamenlijke actie van de NVWA en het Korps landelijke politie diensten (KLPD) afdeling IJsselmeer en Friese wateren. Het onderzoek naar degene die de illegale fuiken geplaatst heeft, loopt nog.

Verplichte merktekens
De fuiken zijn in beslag genomen omdat de verplichte merkentekens voor visserij op het IJsselmeer en het Markermeer op de fuiken ontbraken. Het plaatsen van illegale aalfuiken is een economisch misdrijf met een maximale strafmaat van onder meer 6 jaar gevangenisstraf. De aal valt in Nederland namelijk onder de Flora- en faunawet als bedreigde diersoort.

Visstroperij
Het doel van de actie van de NVWA en het KLPD was het opsporen van illegaal geplaatst vistuig zoals aalfuiken, hoekwant, aalkisten en staand want. De NVWA en het KLPD werken al geruime tijd samen bij het bestrijden van visstroperij. In 2011 werd in totaal 376 keer opgetreden tegen visstroperij.

Meer informatie
Dossier Visstroperij

Plaats een reactie