Illegale hennepteelt aan banden

Alle handelingen van personen en bedrijven die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen, zijn voortaan strafbaar. Ook als de betreffende mensen niet zelf de hennep telen. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin deze strafbaarstelling is opgenomen.

Het wetsvoorstel is het juridische sluitstuk om de enorme illegale hennepteelt in ons land terug te dringen. Alleen al in 2009 zijn 4.727 illegale kwekerijen ontmanteld en bijna een miljoen hennepplanten in beslag genomen. Tegelijk zijn de dagen van kleine hobbytelers al jaren voorbij. De teelt is groter en professioneler geworden.

Rond de teelt is een hele industrie ontstaan. Zo leveren growshops niet alleen op grote schaal goederen voor het telen, maar dragen ze ook zorg voor de financiering en inrichting van kwekerijen. Daarnaast zijn er bedrijven die minder zichtbaar de illegale hennepteelt bevorderen, zoals transport- en distributiebedrijven, verhuurders van loodsen en schuren en elektriciens die illegale elektrische installaties aanleggen.

Door de wetswijziging wordt het, aldus minister Opstelten, mogelijk alle schakels in de voorfase van de productieketen van cannabis aan te pakken. Ook gefingeerde naïviteit in bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van ruimten in woningen of andere panden kan door het voorstel worden aangepakt.

De VNG kan zich vinden in de strafbaarstelling. Bij de consultatie over het wetsvoorstel vroeg zij wel aandacht voor gemeenten die aan growshops een vergunning hebben verleend. Minister Opstelten is daar in de memorie van toelichting bij zijn wetsvoorstel heel duidelijk over: vanaf de inwerkingtreding van het wetsvoorstel is er geen ruimte meer om growshops vergunningen te verlenen. Verleende vergunningen zullen moeten worden ingetrokken. Omdat gemeenten hierin autonoom hebben gehandeld, zullen zij dat zelf moeten doen. De bestaande growshops hebben dus hun langste tijd gehad.

Plaats een reactie