IKNL ook expertisecentrum palliatieve zorg

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is door het ministerie van VWS aangewezen als landelijk expertise centrum palliatieve zorg. Als genezing niet meer mogelijk is, staan kwaliteit van leven en sterven voorop. IKNL biedt advies op maat, richtlijnen en bij- en nascholing. Zorgverleners hebben nu een landelijk aanspreekpunt voor actuele en betrouwbare informatie over de behandeling van hun patiënten.

Advies op maat
IKNL werkt aan een landelijk dekkende, multidisciplinaire vraagbaak waar artsen, paramedici, verpleegkundigen en verzorgenden dag en nacht vragen kunnen stellen aan experts over bijvoorbeeld moeilijk behandelbare symptomen, medicijncombinaties en beslissingen rondom het levenseinde. Het maakt daarbij niet uit aan welke ziekte de patiënt lijdt.

Richtlijnen
De laatste fase van het leven is zowel voor de patiënt als de zorgverleners een moeilijke periode. Angst om te lijden, angst voor aftakeling en isolatie drijft patiënten en hun zorgverleners soms tot ingrijpende en onnodige behandelingen met bijbehorende bijwerkingen en risico’s. IKNL heeft veertig richtlijnen voor de palliatieve zorg ontwikkeld voor ziekte-gerichte behandeling en bestrijden van symptomen. Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften. Het zijn op zoveel mogelijk bewijs gebaseerde inzichten uit de praktijk en aanbevelingen.

De richtlijnen zijn beschikbaar op papier en te downloaden via www.pallialine.nl. De richtlijnen worden regelmatig uitgebreid en geactualiseerd.

Norbert Hoefsmit, bestuurder van IKNL: “Het is belangrijk dat zorgverleners toegang hebben tot actuele en betrouwbare informatie, zodat patiënten de best mogelijk zorg krijgen, thuis of in een zorginstelling. Van oudsher hebben we veel producten en diensten ontwikkeld voor palliatieve zorg bij oncologische patiënten. Inmiddels hebben we verschillende ziektegerelateerde richtlijnen voor palliatieve zorg bij bijvoorbeeld hartfalen en dementie. Dat aanbod breiden we steeds verder uit. “

Plaats een reactie