IJsselland Ziekenhuis niet meer op zwarte lijst borstkankerzorg

Zorgverzekeraar CZ heeft het IJsselland Ziekenhuis laten weten dat het ziekenhuis weer een positieve beoordeling heeft gekregen op het gebied van borstkankerzorg en per januari 2012 gewoon een contract krijgt. Door een kleine aanscherping in de gang van zaken rond het multidisciplinair overleg voldoet het IJsselland Ziekenhuis aan alle eisen die CZ en de borstkankervereniging hieraan stellen. Het IJsselland Ziekenhuis scoort op alle criteria van CZ nu ‘goed’ of ‘beste zorg’ en op één punt ‘kan beter’. Bovendien heeft het ziekenhuis begin december het roze lintje voor goede borstkankerzorg weer ontvangen. Het roze lintje wordt toegekend door Borstkanker Vereniging Nederland.

Beoordeling CZ
Begin oktober publiceerde Zorgverzekeraar CZ haar ziekenhuislijst voor borstkankerzorg. Het IJsselland Ziekenhuis werd ingedeeld in de categorie ‘geen contract’. De toedeling in deze categorie had te maken met de samenstelling van het multidisciplinair overleg vóór operatie. Het multidisciplinair overleg is een bespreking waarbij alle betrokken professionals het best passende beleid van de behandeling en zorg rondom een patiënt met elkaar afstemmen. Het overleg was, door afwezigheid van de radiotherapeut, in de ogen van CZ onvolledig. Met een kleine aanscherping in de werkwijze voldoet het IJsselland Ziekenhuis nu aan alle eisen die aan dit overleg worden gesteld. Tijdens de wekelijkse oncologiebespreking, waarbij de radiotherapeut via een video-verbinding aanwezig is, wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de pre-operatieve patiënten te bespreken. Zo is geborgd dat alle patiënten, zowel voor als na de operatie worden besproken in aanwezigheid van alle vereiste deskundigen.

Het IJsselland scoort op alle criteria van CZ nu ‘goed’ of ‘beste zorg’ en op één punt ‘kan beter’. Per 1 januari sluit CZ daarom opnieuw een contract met het IJsselland Ziekenhuis voor de behandeling van borstkanker.

Het ziekenhuis is blij met het herbeoordeling van CZ. Bestuurder Peter Draaisma: “Uit de eerste beoordeling van CZ zouden patiënten kunnen afleiden dat het IJsselland Ziekenhuis minder goede borstkankerzorg levert. Dat is niet het geval. Het IJsselland Ziekenhuis levert goede zorg op dit gebied. Wij hebben gemerkt dat de berichtgeving tot onnodige onrust heeft geleid bij onze patiënten. Daarom vinden we de herbeoordeling terecht.”

Roze lintje ontvangen
Het ziekenhuis heeft, door de aanpassing in de werkwijze van het multidisciplinair overleg, het roze lintje weer gekregen. Het roze lintje geeft aan dat het ziekenhuis de zorg verleent zoals Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) deze voor ogen heeft. Meer informatie over het roze lintje is te vinden op de borstkankermonitor van BVN.