IJsbericht 9: Poldergemalen tot en met weekend uit

De poldergemalen van Wetterskip FryslAn blijven tot en met het weekend uit. Hiermee zorgt het waterschap dat de ijsvloer in tact blijft. Volgens de weersverwachting zet de dooi vanaf maandag 13 februari geleidelijk in. Maandagochtend komen de gebiedsbeheerders van het waterschap bij elkaar om te bepalen waar en wanneer gemalen aan moeten.

Schaatsplezier
Het waterschap stelt haar werk zoveel mogelijk in het teken van schaatsplezier. Daarom wordt de weersverwachting nauwlettend gevolgd. Alleen op plaatsen waar hogere temperaturen leiden tot stijgende waterstanden, worden de poldergemalen voorzichtig aan het werk gezet. Dit geldt voornamelijk voor gebieden met bebouwing en plekken waar veevoer wordt opgeslagen. “In gebieden met kwelwater waar het waterpeil gaat stijgen, bekijken we zorgvuldig hoe lang we het malen kunnen uitstellen. Ons streven is dat we de dagen die we kunnen schaatsen, maximaal mogelijk maken,” aldus waterschapsbestuurder Aaltje Rispens.

Aanzetten van gemalen
Het aanzetten van gemalen heeft voorbereiding nodig. Veel gemalen zijn vastgevroren en moeten eerst ijsvrij gemaakt worden. Een eventuele opstart van de poldergemalen gebeurt daarom geleidelijk. Bovendien zit de ijsvloer vastgevroren aan de walkanten en moet het water langzaam worden verpompt om schade aan oevers en kaden te voorkomen. De waterstand op de Friese boezem is stabiel laag en geeft voldoende ruimte om water op te vangen.

Veilig schaatsen
Het waterschap adviseert schaatsers om de berichten van ijswegencentrales en De Friesche IJsbond goed in de gaten te houden. Zij weten waar het ijs veilig is en waar de schaatstochten georganiseerd worden.

Plaats een reactie