IGZ vordert dwangsom bij instellingen die jaardocument niet aanleverden

0
572

Bij zes zorginstellingen vordert de IGZ een dwangsom van €10.000 voor het niet aanleveren van het jaardocument maatschappelijke verantwoording 2008.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) legde op 27 augustus 2009 aan 17 zorginstellingen een last onder dwangsom op, omdat zij zonder geldige reden het Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2008 niet of niet volledig hebben aangeleverd bij het CIBG. Deze instellingen kregen nog twee weken de tijd om alsnog aan hun plicht te voldoen en hun jaardocument aan te leveren.

8 instellingen voldeden na deze twee weken nog niet aan hun plicht. Voor deze instellingen ging een dwangsom van €1.000,- per week lopen. Dit bedrag kon oplopen tot maximaal €10.000,-.
7 instellingen voldeden binnen 10 weken nog steeds niet aan hun plicht. Bij deze instellingen vordert de IGZ nu een bedrag van € 10.000. Voor één instelling geldt dat een bedrag van € 1.000 wordt ingevorderd.

Instellingen die verzekerde zorg (Zorgverzekeringswet, AWBZ) leveren moeten een toelating hebben op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZI). Deze wet verplicht ziekenhuizen, gehandicapteninstellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg het Jaardocument maatschappelijke verantwoording jaarlijks voor 1 juni aan te leveren bij het CIBG.

Met dit jaardocument leggen zorginstellingen verantwoording af en geven zij inzicht in hun prestaties. Alle jaarlijkse verplichtingen op grond van wet- en regelgeving staan hierin. Het jaardocument geeft instellingen ook de gelegenheid om zich te presenteren als maatschappelijk ondernemer.