IGZ tevreden met beslissing oogarts werkzaamheden voorlopig te staken

De Inspectie voor de Gezondheidszorg is tevreden met het besluit van oogarts F. Versteeg om zijn werkzaamheden in zijn privékliniek Eye Q Vision in Amstelveen voorlopig te staken. Hiermee is de veiligheid van de patiëntenzorg geborgd. In een vanochtend gevoerd gesprek met de inspectie gaf de arts aan geen patiënten te zullen behandelen totdat de inspectie haar oordeel heeft kunnen vormen over het professioneel handelen van de arts. De inspectie doet dit op grond van de resultaten van eigen lopend onderzoek en een onderzoek van de Portugese Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg doet sinds mei 2010 onderzoek naar het professioneel handelen van oogarts Versteegen. Directe aanleiding daartoe zijn drie meldingen van patiënten over het professioneel handelen van de arts sinds 2008. In het kader van het onderzoek heeft de inspectie het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) gevraagd haar oordeel te geven over het professioneel handelen van de arts. De inspectie verwacht dit oordeel op korte termijn te ontvangen en haar onderzoek af te ronden.

Inmiddels doet ook de Portugese inspectie onderzoek naar het professioneel handelen van de Nederlandse arts. Aanleiding zijn recente klachten van vier buitenlandse patiënten. Zij werden in juli door de arts geopereerd in zijn oogkliniek in Portugal. Deze kliniek is inmiddels gesloten.

De nieuwe situatie in Portugal was voor de Nederlandse inspectie aanleiding wederom een gesprek te voeren met de oogarts. Dit gesprek heeft hedenmorgen plaatsgevonden. In het gesprek heeft de inspectie haar zorgen geuit over de borging van de patiëntveiligheid in de kliniek in Amstelveen. De oogarts heeft daarop besloten zijn werkzaamheden in zijn privékliniek Eye Q Vision in Amstelveen met onmiddellijke ingang te zullen staken totdat de Nederlandse inspectie haar oordeel heeft gevormd mede op basis van de twee lopende onderzoeken.

De aard van de meldingen van Nederlandse patiënten tussen 2008 en 2010 gaven in mei 2010, bij de start van het onderzoek, geen basis om op dat moment maatregelen te nemen tegen de arts. Op dit moment wacht de inspectie op het oordeel van het NOG en de op resultaten van het Portugese onderzoek. Mede op basis van deze bevindingen zal de inspectie op zo kort mogelijke termijn vaststellen of nadere maatregelen in Nederland noodzakelijk zijn.

Plaats een reactie