IGZ strenger tegen misbruik zwangerschapshormoon voor afslanken

De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat strenger optreden tegen het aanbieden, toepassen of aanprijzen van het zwangerschapshormoon HCG als afslankmiddel door klinieken, artsen, apothekers en via websites.

HCG (Humane Choriongonadotropine) is een hormoon dat tijdens de zwangerschap door de placenta wordt geproduceerd. Het hormoon wordt ook gebruikt voor de productie van een geneesmiddel om de vruchtbaarheid van vrouwen te bevorderen. In de praktijk blijkt echter dat dit geneesmiddel (onder de naam Pregnyl of andere namen) ook in schoonheidsklinieken en op internet wordt aangeboden om af te slanken. Het geneesmiddel is echter niet geregistreerd voor het gebruik als afslankmiddel. Bovendien is er geen wetenschappelijk bewijs dat HCG effectief is in de behandeling van overgewicht. Ook in de bijsluiter van Pregnyl staat uitdrukkelijk vermeld dat het niet bedoeld is als afslankmiddel.

Overtreding Geneesmiddelenwet
Het voorschrijven van een geneesmiddel buiten de geregistreerde indicatie is verboden volgens de Geneesmiddelenwet en alleen toegestaan als daarvoor binnen de beroepsgroep protocollen en standaarden zijn ontwikkeld. Een dergelijk protocol ontbreekt voor het voorschrijven van geneesmiddelen op basis van HCG als afslankmiddel. Een arts die HCG voorschrijft of toedient als afslankmiddel voldoet niet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Ook afslankklinieken of anderen die handelen in geneesmiddelen op basis van HCG als afslankmiddel, overtreden de Geneesmiddelenwet.

Maatregelen
Wanneer de inspectie bij haar toezicht op klinieken, artsen, apothekers en websites overtredingen op de Geneesmiddelenwet constateert, kan zij zonder verdere waarschuwing bestuurlijke boetes opleggen van maximaal 150.000 euro per eerste overtreding. Ook kan de inspectie een tuchtklacht indienen tegen betrokken beroepsbeoefenaren. Ten slotte kunnen overtredingen van de Geneesmiddelenwet openbaar worden gemaakt. De actie is afgestemd met Moeders voor Moeders en de producent van het geneesmiddel. Verder heeft de inspectie de verenigingen van diëtisten, artsen en apothekers, farmaceutische groothandels, farmaceutische bedrijven en de bij de inspectie bekende afslankklinieken op de hoogte gesteld met een brief. Er zullen inspectiebezoeken worden gebracht aan de klinieken.

Plaats een reactie