IGZ: Luchtbehandeling en gedrag in OK’s Atrium MC onvoldoende

Atrium Medisch Centrum met locaties in Heerlen en Brunssum heeft per direct besloten de operaties op beide locaties waarbij implantaten (onder meer knieën,heupen en stents) worden ingebracht te staken. De Raad van Bestuur heeft dit besluit genomen na een onaangekondigd bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aan het operatiekamercomplex in Heerlen.

Ook andere geplande en spoedoperaties worden zoveel mogelijk verplaatst naar omliggende ziekenhuizen. De operatiekamers zijn uitgerust met installaties voor luchtbehandeling die niet voldoen aan de huidige eisen. Ook is het gedrag van OK-professionals op het gebied van infectiepreventie onvoldoende. Het gevaar voor postoperatieve wondinfecties is daardoor groter dan zou moeten.

Daarnaast heeft de IGZ geconstateerd dat communicatie, overdracht en medicatieveiligheid onvoldoende was. De IGZ eist van het ziekenhuis dat op de kortst mogelijke termijn de noodzakelijke verbeteringen worden doorgevoerd.

De Raad van Bestuur van Atrium MC erkent de constateringen van de IGZ en zal er zo spoedig mogelijk voor zorgen dat de richtlijnen voor infectiepreventie, communicatie, overdracht en medicatieveiligheid in acht worden genomen. Zo snel mogelijk zullen nood-operatiekamers worden ingericht. Deze operatiekamers worden pas in gebruik genomen op het moment dat de IGZ deze heeft goedgekeurd.

De Raad van Bestuur acht het verantwoord dat tot die tijd onder strikte naleving van de infectiepreventierichtlijnen nog wel operaties kunnen worden uitgevoerd, die uit medisch oogpunt niet kunnen wachten. Dit betreft ook zo nodig spoed-keizersnedes. Mits aan deze voorwaarden wordt voldaan gaat de IGZ hiermee akkoord en zij zal deze afspraken ook nauwkeurig toetsen.

Bovenstaande is aanleiding voor de IGZ Atrium MC onder verscherpt toezicht te plaatsen.

Plaats een reactie