IGZ heft verscherpt toezicht Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal op

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft besloten het verscherpt toezicht op het operatief proces in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal op te heffen per 20 januari 2012.

In 2011 constateerde de inspectie ten aanzien van operatief proces in het ziekenhuis tekortkomingen die de patiëntveiligheid direct raakten. Dit was voor de inspectie reden om verscherpt toezicht in te stellen.

Het Refaja Ziekenhuis heeft vele maatregelen heeft genomen om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren.

Tijdens inspectiebezoeken op 21 november 2011 en 9 januari 2012 heeft de inspectie geconstateerd dat een goed kwaliteitsniveau is bereikt. De voorwaarden voor verantwoorde operatieve zorg in het Refaja Ziekenhuis zijn in voldoende mate aanwezig. De huidige situatie is voor de inspectie reden om het verscherpt toezicht per 20 januari 2012 op te heffen.

De inspectie heeft er bij de directie van het ziekenhuis op aangedrongen om te bewerkstelligen dat het bereikte niveau van naleving van gedrag, procedures en werkafspraken gehandhaafd blijft. In de zomer van 2012 zal de inspectie het ziekenhuis onaangekondigd bezoeken om te toetsen of onverminderd sprake is van de verbeteringen die in november 2011 en januari 2012 door de IGZ zijn vastgesteld.

Plaats een reactie