IGZ geeft Beperfect Clinics bevel om praktijk in Amstelveen te sluiten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 29 november 2011 Beperfect B.V. het bevel gegeven de praktijk Perfectsmile in Amstelveen te sluiten. Op 22 november 2011 bracht de inspectie een inspectiebezoek aan de praktijk in Amstelveen. De situatie die de inspectie daar aantrof veroorzaakt een zodanig gevaar voor de patiëntveiligheid dat het zo snel mogelijk treffen van maatregelen noodzakelijk was.

Aanleiding van het inspectiebezoek was een melding over de röntgen- en hygiënetoepassing. Het inspectiebezoek had tot doel te beoordelen of de praktijkvoering van Perfectsmile voldoet aan de randvoorwaarden voor verantwoorde zorg. Tijdens het bezoek heeft de inspectie geconstateerd dat binnen de praktijk diverse wettelijke richtlijnen niet of onvoldoende worden nageleefd. De praktijk voldoet hierdoor niet aan de randvoorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg.

De inspectie constateerde ondermeer dat dossiers niet up-to-date zijn en dat de aanwezige tandarts geen toegang tot de patiëntendossiers heeft, waardoor het risico op fouten bij de behandeling wordt vergroot. Ook trof de inspectie medicatie met een verlopen houdbaarheidsdatum aan. In de praktijk is geen enkele werkwijze schriftelijk vastgelegd. Het reinigingsproces was niet op orde en het reinigings-, desinfectie- en sterilisatieproces is niet in een protocol is geborgd.

De inspectie heeft haar bevindingen aan de directeur van Beperfect Clinics B.V. kenbaar gemaakt en de mogelijkheid tot zienswijze geboden. Het ontbreekt de directeur aan kwaliteitsbesef, beleid en bewaking. De defensieve en ontwijkende houding van de directeur maakt dat de inspectie geen vertrouwen heeft dat hij de benodigde veranderingen zonder dwang tot stand brengt. De inspectie is daarom genoodzaakt om Beperfect Clinics B.V. te bevelen dat de praktijk Perfectsmile in Amstelveen met ingang van 29 november 2011 geen patiëntenzorg mag leveren. De aangetroffen situatie in de praktijk veroorzaakt een zodanig gevaar voor de patiëntveiligheid en/of de gezondheid van de medewerkers dat het nemen van maatregelen noodzakelijk is.

Dit bevel heeft een geldigheidsduur van zeven dagen en kan door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport na een zienswijzengesprek worden verlengd. Bij gebreke van het opvolgen van het bevel kan door de Minister een bestuursdwang worden toegepast, dan wel een dwangsom worden opgelegd. Het bevel wordt opgeheven als naar het oordeel van de inspectie de constateringen zijn verbeterd of opgelost en de praktijk voldoet aan de randvoorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg.