IGZ en IJZ onderzoeken continuïteitsplannen zorgsector

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie jeugdzorg (IJZ) onderzoeken in augustus hoe ver de zorgsector gevorderd is met de continuïteitsvoorbereiding voor een grieppandemie. Dit doen de inspecties in opdracht van minister Klink en minister Rouvoet.

De ministers vroegen de zorginstellingen op 16 juli om vóór 1 september een continuïteitsplan op te stellen, zodat de continuïteit van zorg bij een grieppandemie gegarandeerd is. Tijdens de piekperiode kan een grieppandemie tot aanzienlijke uitval van personeel leiden, waardoor de continuïteit van zorg onder druk komt te staan. De uitval van personeel is in de zorg naar verwachting groter dan elders; zorgverleners worden immers meer blootgesteld aan het virus.

Omdat de grieppandemie in het vroege najaar mogelijk veel meer ziekte gaat veroorzaken, is besloten de monitoring van de inspecties naar deze continuïteitsplannen al in de tweede helft van augustus te laten plaatsvinden. De IGZ en IJZ vragen de ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancediensten, verpleeg- en verzorgingshuizen, bloed-/serumbanken en instellingen voor thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ en jeugdzorg om tussen 10 en 28 augustus op www.igz.nl een vragenlijst in te vullen. Hiertoe zijn deze instellingen vorige week per brief opgeroepen.

Meewerking aan deze monitoring is voor (jeugd)zorginstellingen niet vrijblijvend. De IGZ en IJZ publiceren gedurende de onderzoeksperiode dagelijks op de website www.igz.nl welke zorginstellingen de vragenlijst al hebben ingevuld. Ook maken de inspecties publiek per welke datum deze instellingen zeggen hun continuïteitsplannen op orde te hebben.

De inspecties stellen op basis van alle ingevulde vragenlijsten een eindrapportage op. Deze eindrapportage is uiterlijk 15 september gereed en wordt openbaar als de minister het aan de Tweede Kamer heeft verzonden.

Plaats een reactie