IGZ beveelt tandarts te Amsterdam behandeling van patiënten te staken

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft gisteren tandarts R.J.A. Fiereg te Amsterdam het bevel gegeven met onmiddellijke ingang geen patiënten meer in zijn praktijk te behandelen. De inspectie constateerde tijdens een onaangekondigd bezoek op 17 september grote tekortkomingen in de praktijk, die ernstig gevaar voor de patiëntveiligheid opleveren.

De IGZ trof in de tandartsenpraktijk een groot aantal tekortkomingen aan, zoals:

– De hygiëne en de infectiepreventie schoten ernstig tekort, waardoor patiënten onvoldoende werden beschermd tegen besmettingsgevaar. Zo gebeurde bijvoorbeeld de reiniging, desinfectie en sterilisatie van de instrumenten niet volgens de richtlijnen. De sterilisator werd niet systematisch onderhouden, waardoor de goede werking en daarmee de steriliteit van de tandheelkundige instrumenten niet gewaarborgd was. Schone en vuile instrumenten werden niet duidelijk gescheiden. Instrumentarium lag onafgedekt opgestapeld op het werkblad. Handhygiëne was onvoldoende en er werden slechts sporadisch handschoenen en gezichtsmaskers gedragen. Gebruikte naalden werden niet conform de richtlijn afgevoerd, maar gewoon met het huisvuil meegegeven.

– De praktijk voldeed niet aan het stralingsbesluit Kernenergiewet. De tandarts werkte onbevoegd met röntgenapparatuur, want hij beschikt niet over een stralingsdeskundigheid certificaat. Ook bleek de veiligheid van de röntgenapparatuur niet gewaarborgd; er is geen risicoanalyse uitgevoerd en er zijn geen onderhoudsrapporten aanwezig.

– De praktijk voldeed niet aan de richtlijn voor een goede dossiervoering. Er werd niet structureel gekeken naar de medische geschiedenis van patiënten door een medische anamnese. Er werd geen gebruik gemaakt van een gezondheidsvragenlijst. Een periodieke update werd slechts incidenteel afgenomen en niet altijd schriftelijk vastgelegd.

Aanleiding voor het onaangekondigde bezoek waren bevindingen uit eerdere inspectiebezoeken en een signaal dat de tandarts, ondanks zijn faillissement, nog steeds praktijk hield.

Dit bevel op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is ingegaan op 22 september 2010 en geldt tot het moment dat de praktijk naar het oordeel van de inspectie weer verantwoorde zorg kan leveren. De inspectie zal dit ter plaatse toetsen voordat de tandarts in deze praktijk weer patiënten mag behandelen.

1 gedachte over “IGZ beveelt tandarts te Amsterdam behandeling van patiënten te staken”

  1. P(l)akkende tandheelkunde. Benoeming tot bijzonder hoogleraar Adhesieve Tandheelkunde. Met het uitspreken van de oratie Maximale benutting adhesieve tandheelkunde vraagt om intensieve scholing aanvaardde prof. dr. F.J.M. Roeters op 17 november jl. zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Adhesieve Tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam. De afgelopen decennia heeft de restauratieve tandheelkunde belangrijke veranderingen doorgemaakt door de ontwikkeling van de adhesieve tandheelkunde. Toekomstig onderzoek moet zich volgens Roeters vooral richten op het vereenvoudigen van de procedures en op het toevoegen van eigenschappen aan het vulmateriaal om de tand tegen nieuwe cariës te beschermen. Om de voordelen van de adhesieve tandheelkunde op alle tandheelkundige deelgebieden maximaal te kunnen benutten is een intensieve scholing én nascholing noodzakelijk. In dat geval zal de adhesieve tandheelkunde niet alleen veel voordelen bieden voor de patiënt, maar zal die ook positief bijdragen aan de beroepsbevrediging van de tandarts.

    Beantwoorden

Plaats een reactie