Iedere jaarwisseling slachtoffers ondanks gestage opmars vuurwerkbril

Tijdens deze jaarwisseling zijn helaas weer vele ogen onherstelbaar beschadigd. Zeker 20 vuurwerkslachtoffers zijn dit jaar tijdens Oud & Nieuw in Het Oogziekenhuis binnengekomen waarvan 50% omstander was. Op nieuwjaarsochtend vinden al zeker 4 operaties in Het Oogziekenhuis plaats. Twee bij kinderen onder de 13 jaar die geen vuurwerkbril op hadden.

Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en voorzitter van de medische staf van Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Helaas blijft het hier niet bij, want ieder jaar komen er nog gedurende het gehele nieuwjaarsweekend slachtoffers uit het gehele land binnen. Ondanks dat de verkoop van de beschermende vuurwerkbril dit jaar gigantisch is gestegen (tot over de 600.000 exemplaren) lijkt het aantal en bovenal de ernst van oogletsels door vuurwerk zeker gelijk, zo niet te stijgen. “De situatie in Nederland is zo ernstig dat twee jaarwisselingen gelijk staan aan het totale aantal beschadigde ogen bij alle soldaten uit de Verenigde Staten die in Irak hebben gevochten. Een groot aantal slachtoffers had voorkomen kunnen worden als zij een vuurwerkbril hadden gedragen.”, aldus Tjeerd de Faber, oogchirurg in Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Slachtoffers in Het Oogziekenhuis

De eerste uren van 2011 op de spoedeisende hulp van Het Oogziekenhuis waren vergelijkbaar met de situatie van vorig jaar.

Vorige jaarwisseling zijn er in Het Oogziekenhuis uiteindelijk 21 vuurwerkslachtoffers behandeld. Acht waren zeer ernstig en 3 ogen zijn blind geworden. Deze vuurwerkslachtoffers zullen voor de rest van hun leven blind zijn. Aan het einde van het nieuwjaarsweekend zullen de Rotterdamse cijfers van dit jaar bekend kunnen worden gemaakt.

Landelijke cijfers: vorige jaarwisseling 25 blinde ogen
Tijdens deze jaarwisseling registreren oogartsen voor de derde maal het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door zelf afgestoken vuurwerk (consumentenvuurwerk). Dit op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) waarbij alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten zijn. Tijdens de vorige jaarwisseling zijn 25 ogen volledig blind geworden waarvan 8 operatief verwijderd zijn. Opmerkelijk was dat bijna 56 procent van de slachtoffers omstanders waren, terwijl 44 procent getroffen werd door zelf afgestoken vuurwerk. Ook dit jaar blijkt dat vooral de omstanders het moeten ontgelden wat betreft oogletsel.

De definitieve cijfers van de 3e landelijke registratie worden door het NOG in de 1e week van februari bekend gemaakt.

Plaats een reactie