Iedere euro voor MEE levert vier euro op

Elke euro die in MEE wordt geïnvesteerd, verdient zich minimaal vier keer terug voor de maatschappij. Dit blijkt uit de maatschappelijke Business Case (mBC) ‘De publieke waarde van MEE’ uitgevoerd door Ernst & Young. Kern van het rapport is dat MEE in veel gevallen maatschappelijke kosten verlaagt, uitstelt of voorkomt. Dit betekent minder Wajonguitkeringen, schuldhulpverlening, huisuitzettingen, lagere zorgkosten en minder beroep op speciaal onderwijs.

De mBC vertelt het verhaal van zeven mensen met een beperking die door de juiste ondersteuning op het juiste moment de regie over hun eigen leven kunnen houden en op die manier de kwaliteit van hun leven kunnen vergroten.

Op vijf thema’s geeft de mBC een kwantificering van de maatschappelijke opbreng-sten: een lager beroep op geïndiceerde opvang en intensieve ondersteuning, een lager beroep op gespecialiseerde kinderopvang en speciaal onderwijs, minder overlast, huisuitzettingen en schulden en een lager beroep op Wajong, Wsw of dagbesteding AWBZ.

Het maatschappelijk rendement dat jaarlijks wordt behaald met deze effecten is berekend op 390 miljoen euro. Deze doorrekening heeft betrekking op een deel van de totale cliënten populatie van MEE. Vanuit de mBC is aannemelijk gemaakt dat het totale ef-fect van de MEE-dienstverlening ten miste een factor 2 groter is (780 miljoen euro). Dit betekent dat met een macrobudget van 180 miljoen euro elke geïnvesteerde euro zichzelf minimaal vier maal terug verdient.

Deze mBC maakt helder in hoeverre MEE effectief en efficiënt is in cliëntondersteuning. Met de mBC wordt de ‘social return on investment’ zichtbaar gemaakt en wordt duidelijk wat de samenleving terug krijgt voor de middelen die worden geïnvesteerd’, zegt Wil Buntinx, psycholoog en onderzoeksdocent aan de Universiteit Maastricht en als expert betrokken bij de mBC.

MEE Nederland
MEE ondersteunt mensen met een beperking om zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de samenleving. MEE werkt preventief op alle levensgebieden en is expert in complexe vraagstukken. MEE werkt stelseloverstijgend en is gericht op het versterken van de eigen kracht van cliënten en het activeren van hun sociaal netwerk. De 22 regionale MEE-organisaties hebben kun kennis en expertise landelijke gebundeld in de vereniging MEE Nederland.

Plaats een reactie