Iedere euro in jeugdgezondheidszorg levert € 11 op

Paul Huijts, directeur-generaal Volksgezondheid van VWS, ontving dinsdagochtend 3 april 2012 het rapport van het onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de jeugdgezondheidszorg in Nederland dat door Verdonck, Klooster & Associates in opdracht van ActiZ is uitgevoerd.

De resultaten zijn glashelder: alle inwoners van Nederland hebben één jaar gezondheidswinst te danken aan jeugdgezondheidszorg. En iedere euro die jaarlijks in de jeugdgezondheidszorg wordt geïnvesteerd, levert elf euro op. De JGZ doet haar werk dus niet alleen goed, maar ook goedkoop!

Aanleiding om het onderzoek uit te voeren, is de vraag die ActiZ van enkele leden van de Tweede Kamer kreeg over de effectiviteit van de jeugdgezondheidszorg.

Preventie loont
De jeugdgezondheidszorg kost € 433 miljoen per jaar, maar de interventies leveren € 5,6 miljard op. Dat betekent dat het resultaat van de jeugdgezondheidszorg € 5,2 miljard per jaar bedraagt. Iedere euro die jaarlijks in de jeugdgezondheidszorg wordt geïnvesteerd, levert dus € 11 op.

Zo kan door bijvoorbeeld het opsporen van aangeboren gehoorverlies in de eerste weken na de geboorte vroegtijdig met therapie worden begonnen. Daardoor kan de taal- en spraakontwikkeling goed op gang komen, wat niet alleen goed is voor het kind zelf, maar de maatschappij per jaar ook € 343 miljoen bespaart.

En het opsporen van een lui oog en andere oogafwijkingen, waar per jaar zo’n 3.000 kinderen voor worden behandeld, scheelt de maatschappij € 103 miljoen.

Een jaar gezondheidswinst per persoon
Alle inwoners van Nederland hebben één jaar van hun gezonde levensverwachting te danken aan jeugdgezondheidszorg. Het gewonnen aantal gezonde levensjaren is in Nederland per jaar ruim 200.000 jaar. Vaccinaties leveren de grootste bijdrage in zowel gezondheidswinst als economische winst.

Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel ieder kind in Nederland regelmatig door jeugdgezondheidszorg wordt gezien: eerst via het consultatiebureau en daarna via school. Doordat het consultatiebureau medische en psychosociale zorg combineert met opvoedingsondersteuning, is het potentieel van dit instituut voor andere vormen van zorg enorm groot.

Inrichting zorg voor jeugd binnen gemeenten
Het onderzoek van Verdonck, Klooster & Associates geeft niet alleen inzicht in de effecten van jeugdgezondheidszorg, maar ook aanbevelingen over de inrichting van de jeugdketen. Zo is het van groot belang om preventieve activiteiten in te zetten om zware en langdurige zorg te voorkomen.

Plaats een reactie