ICT Deltaplan voor de zorg beschikbaar

De zorgverzekeraars hebben de opdracht van het ministerie van VWS om aan te geven op welke wijze in de komende jaren € 11 miljard in de zorg kan worden bezuinigd. Nog belangrijker is dat wij in de komende twintig jaar te maken krijgen met inherente kostenstijgingen als gevolg van toename van het aantal (chronisch) zieken en een ouder wordende bevolking. En tevens met het probleem dat ca 25% van de beroepsbevolking werkzaam moet zijn om de zorg te kunnen verlenen.

Deze problemen kunnen deels worden gepareerd door slimmer gebruik te maken van (ICT) technologie. Dit is voor de Stichting Innovatieprojecten aanleiding geweest om het DELTAPLAN voor de zorg te ontwikkelen om door middel van innovatie de kosten van de zorg te stabiliseren en de zorgverlening efficiënter te maken.

De genoemde stichting pleit voor vier maatregelen. Ondergetekende noemt ze in telegramstijl:

1. Invoering Persoonlijk Gezondheidsdossier;
2. Invoering Innovatiekredieten;
3. Opzetten eerste hulp voor zorgorganisaties in financiële problemen. Zij krijgen een herstelprogramma met zorgpaden en andere zorginnovaties aangeboden;
4. Inrichten van een sociaal en open netwerk waarin ICT’ers hun software programma’s kunnen delen.

Wil je meer weten over dit DELTAPLAN? Surf dan naar de website van genoemde stichting. Die heet www.stipoiz.nl

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie