Iccec2011 conferentie over klinische ethiek

De afdeling Medische Ethiek van VUmc is van 18-21 mei 2011 de gastheer van een grote internationale conferentie over klinische ethiek: Iccec2011. Sprekers gaan in op ethische problemen in de gezondheidszorg (zoals levenseinde, dwang in de zorg) en op verschillende manieren om hier in instellingen mee om te gaan (ethische commissies, consulenten, moreel beraad).

Publiekslezing
Op dit congres komen veel belangrijke sprekers die hun meest recente onderzoeksbevindingen zullen presenteren. De publiekslezing wordt gegeven door prof.dr. Joan Tronto verbonden aan de University of Minnesota (USA). Tronto is een autoriteit op het terrein van politiek en ethiek van de zorg. Zij gaat in op de positie van ethici, in het bijzonder de middenweg tussen legitimatie (het rechtvaardigen van instellingsbeleid) en ondersteuning (het helpen van patiënten hun weg te vinden in het systeem en om te gaan met hun ziekte).

Markt medische ethiek
Tevens vindt een markt plaats waar organisaties, klinisch ethici en onderzoekers met boeken, publicaties, posters, games etc. hun methodieken en bevindingen op het terrein van klinische ethiek presenteren.

Markt en publiekslezing zijn vrij toegankelijk en vinden plaats in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam, woensdag 18 mei, aanvang 17.30 uur.

Plaats een reactie