Icare gaat verzorgend wassen in de thuiszorg

In de thuiszorg wordt nog weinig gewerkt met de methode van verzorgend wassen. Onterecht, vindt projectleider Marianne Sprey van zorgorganisatie Icare. Ze voert nu een pilot uit in de thuiszorg om met de resultaten een business case te schrijven en de winst te laten zien. “Ik gun namelijk iedereen de voordelen van deze manier van wassen.”

Het project van Icare is een zogenoemd KiKK-project. KiKK (Koplopers in Kwaliteit en Kostenbesparing) is een initiatief van ZonMw om zorgverleners te ondersteunen bij projecten die de kwaliteit van de zorg verhogen en de kosten verlagen. In een speciale community in samenwerking met Skipr kunnen de projectleiders en andere geïnteresseerden hun ervaringen delen. Om elkaar te helpen en van elkaar te leren.

Verbetering van kwaliteit van leven
“Mijn eerste kennismaking met het verzorgend wassen was tijdens een symposium”, vertelt Marianne Sprey. “Ik zag direct wat een enorme verbetering dit is voor de kwaliteit van leven, vooral voor mensen met pijn of in de terminale fase.” Voor het wassen met een waskom zijn vier handelingen nodig: inzepen, afspoelen, afdrogen en insmeren. Bij verzorgend wassen met doekjes met lotion gebeurt dat allemaal in één handeling. “Als elke aanraking pijn doet, scheelt dat. Ook is het minder vermoeiend én zachter dan het traditionele wassen.”

Financiële belemmeringen
Omdat Sprey direct overtuigd was, heeft ze geprobeerd extra geld te krijgen via het zorgkantoor, om verzorgend wassen bij Icare te introduceren. Dat mislukte. “Extramuraal krijg je geld voor de tijd die je achter de voordeur doorbrengt. Reistijd krijg je niet vergoed. Verzorgend wassen scheelt tijd achter de voordeur, maar als je daardoor meer klanten in een uur verzorgt, heb je ook meer onbetaalde reistijd. Die tijd zouden we dan niet gecompenseerd krijgen. Dat betekent dus dat je je hiermee in eigen voet schiet!” Toen werd haar eigen moeder ziek. “Zij werd ook ‘verzorgend gewassen’. Daarna wist ik zeker dat het voor veel mensen het leven een stuk makkelijker kan maken. Ik vond het onethisch dat we onze cliënten deze manier van wassen onthouden, alleen omdat het financieel niet kan.”

Andere manier van meten
Voordat Sprey ZonMw benaderde met de vraag dit als KiKK-project uit te voeren, heeft ze met subsidie van de provincie Flevoland eerst een kleine pilot gedaan. Het doel was de voor- en nadelen van verzorgend wassen op een rij te zetten. “De resultaten vielen gedeeltelijk tegen, omdat we de metingen niet altijd goed uitvoerden, maar de cliënten en de medewerkers waren wel enthousiast. Daarom vond ik ook echt dat dit project een nieuwe kans verdiende.” Nu voert ze de pilot voor ZonMw uit op een meer gedegen manier: “Niet elke medewerker doet nog de meting, maar ieder team heeft een praktijkonderzoeker die de metingen uitvoert. Daarnaast checkt de projectcoördinator iedere meting.”

Andere prestatieafspraken
Sprey hoopt eind van dit jaar een business case klaar te hebben waarin zij de kosten en baten kan aantonen. “Zoals het nu financieel geregeld is, heeft de zorgaanbieder er geen baat bij. Er is geen enkele prikkel om dergelijke initiatieven te belonen. Ik hoop dat we hierover uiteindelijk andere prestatieafspraken kunnen maken. Als je bijvoorbeeld een hoger tarief krijgt voor verzorgend wassen, bespaar je tijd, maar kost dat niet direct geld.” Daarvoor moet onder andere blijken dat het sneller gaat, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit voor de cliënt. “En we hebben al gehoord van mantelzorgers die nu het wassen gedeeltelijk of helemaal overnemen, omdat het zo gemakkelijk is. Ook dat scheelt natuurlijk geld. Zulke feiten hopen we via het onderzoek met cijfers te onderbouwen.”

Zelf betalen
In april en mei van dit jaar zijn de eerste metingen uitgevoerd en inmiddels is voor de eerste groep cliënten de pilot afgerond. “Van degenen die nu nog de washandjes nodig hebben, willen de meesten doorgaan. Terwijl ze nu nog zelf moeten betalen voor de washandjes. Daaruit blijkt wel dat ze er echt blij mee zijn”, aldus Sprey. Het doel van het project is om de financiering voor elkaar te krijgen, zowel voor de organisatie als voor de cliënt. “Ook de washandjes zelf moeten vergoed worden, dat is nu nog niet het geval. Er zijn nu bijvoorbeeld ook twee cliënten die wel door willen gaan, maar het niet kunnen betalen. We moeten nog met elkaar de discussie voeren of dat dan via de AWBZ of via de zorgverzekeraars gaat. Het belangrijkste is dat elke cliënt die hier baat bij heeft, er ook gebruik van kan maken, ongeacht of hij het kan betalen.”

Plaats een reactie